Wielkość liter

Sprawozdanie ks. Proboszcza - rok 2019

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac wykonanych w naszym kościele w roku 2019.

ks. Jan Wierzbicki, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Białymstoku

 • W styczniu Nowy Rok rozpoczął się nam od awarii drzwi przeciwpożarowych na chórze i klapy na dachu kościoła, na skutek wielkiej śnieżycy. W tym samym miesiącu: trwały przygotowania nowych drzwi w naszym Biurze Radia Maryja.

 • W lutym montowane były kolejne urządzenia w instalacji ppoż. W tym samym miesiącu: dokończony został montaż tapicerki miejsc w prezbiterium.

 • W marcu zmodernizowane zostało oświetlenie bocznych ołtarzy . W tym samym miesiącu: zakupiliśmy trzy ornaty zielone. Zdemontowane zostały stare części organowe. Założone zostały fugi w dolnych oknach kościoła. Dokończony został montaż nowych drzwi w Biurze Radia Maryja i Sali spotkań obok Oratorium.

 • W kwietniu po zimowej przerwie nasi ogrodnicy uporządkowali zieleńce. W tym samym miesiącu: montowane były kolejne urządzenia p.poż. Dokończona została przebudowa podłogi na chórze po poprzednich organach. Dokonano konserwacji zniszczonych dzwonów, które stoją przy kościele. Przeżywaliśmy też uroczystości Jubileuszowe naszej parafii połączone z poświęceniem odbudowanych organów.

 • W maju mieliśmy poważne uszkodzenie dachu na kościele, trzy dziury zostały usunięte. W tym samym miesiącu: rozpoczęły się prace przy projekcie realizacyjnym do wykonania nowej polichromii w presbyterium naszego kościoła. Zwiększyliśmy ilość zieleni przy kościele i plebanii.

 • W czerwcu został przeprowadzony dokładny przegląd techniczny naszego parkingu. W tym samym miesiącu: miedzianą blachą zabezpieczyliśmy wszystkie elementy architektoniczne naszego kościoła. Rozpoczęły się prace przy 13-tym i ostatnim zieleńcu za kościołem. Położono też zewnętrzną instalację do czterech głośników wokół kościoła. Montowane były kolejne czujniki p.poż.

 • W lipcu zakupiliśmy 6 ornatów fioletowych. W tym samym miesiącu: przy ulicy została zamontowana tablica informująca o nabożeństwach odprawianych w naszym kościele. Przeprowadzony został kolejny remont przykościelnego parkingu.

 • W sierpniu zakończone zostały prace przy ostatnim 13-tym zieleńcu przy kościele. W tym samym miesiącu: po 107 latach jak istnieje nasz kościół przeprowadzone zostały prace dekarskie nad głównym wejściem do kościoła. Odnowione zostało mieszkanie Ks. Sławomirowi, który przybył do nas z par. Św. Rocha.

 • We wrześniu kontynuowane były dalsze prace dekarskie. W tym samym miesiącu: dokonany został kolejny przegląd parkingu. Piwniczne okna pod plebanią zostały osłonięte odpowiednią plexą, chroniąc tym samym przed opadami deszczu i śniegu. Na zimę zostały przygotowane wszystkie zieleńce wokół kościoła.

 • W październiku zakupiliśmy skrzynki pocztowe. W tym samym miesiącu: wykonaliśmy wiele drobnych prac niezbędnych przy kościele.

 • W listopadzie montowane były następne czujniki p.poż. . W tym samym miesiącu: na budynku plebanii zamontowane zostały nasady kominowe. Wykonaliśmy sezonowy przegląd dachu i rynien kościoła. Mieliśmy kontrolę kościoła przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.

 • W grudniu zakupiliśmy tablice informacyjne do Radia Maryja i Caritas. W tym samym miesiącu: na chórze przy sklepieniu usunięte zostały ślady po pożarowe. Z renowacji odebraliśmy trzy następne kielichy mszalne. Rozpoczęły się przygotowania do wymiany nowych drzwi zewnętrznych przy kancelarii i zakrystii. Na dobrej drodze są też konsultacje dotyczące wymiany fresków w presbyterium. Parafia nie ma żadnych zadłużeń finansowych

To wszystko wykonaliśmy dzięki ofiarności naszych parafian na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu w kancelarii i wpłatom na konto naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar serca. Do wydatków jakie ponosi parafia każdego roku należy też dodać koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania trzech budynków: kościół, plebania i budynek za kościołem. Sprawy finansowe są przedstawiane przeze mnie na posiedzeniu Rady Parafialnej i Ekonomicznej.

Podczas kolędy jak każdego roku, rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jedną księdzu na kolędę, drugą na kościół. Przed nami wiele roboty. O innych pracach będziemy informować na bieżąco w internecie, a za rok w kolejnym sprawozdaniu. Za złożone ofiary w czasie kolędy już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania. Obowiązkiem kapłana jest wpisanie do kartoteki parafialnej w obecności ofiarodawcy złożonej ofiary na potrzeby parafii.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.