Wielkość liter

Sprawozdanie ks. Proboszcza - rok 2018

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac wykonanych w naszym kościele w roku 2018.

ks. Jan Wierzbicki, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Białymstoku

 • w styczniu prowadzone były dalsze prace dekarskie na kościele.  W tym samym miesiącu: została usunięta awaria kanalizacyjna przy sali konferencyjnej. Zakupione zostały nowe części do organów: dmuchawa i miechy. W kruchcie został zamontowany nowy żyrandol. Kupiliśmy nowe piszczałki organowe. W sali młodzieżowej została usunięta awaria linii telefonicznej.

 • w lutym na chórze zostały zamontowane dodatkowe okna.  W tym samym miesiącu: zostały zmodernizowane wszystkie stoły w Oratorium. Do sali młodzieżowej i Oratorium zostały zamontowane nowe drzwi. Z Watykanu sprowadziliśmy relikwie Św. Stanisława Kostki.

 • w marcu parafia dofinansowała kolejną transzą za prace przy organach.  W tym samym miesiącu: z pracowni stolarskiej odebraliśmy krzesła na uroczystości kościelne. Zakupiliśmy nowe banery do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

 • w kwietniu kontynuowane były dalsze prace przy organach. W tym samym miesiącu: zakupiliśmy dwa relikwiarze i trzy ornaty czerwone. Mieliśmy wizytację kanoniczną naszej Parafii.

 • w maju trwały prace przy poszczególnych elementach organowych.  W tym samym miesiącu: rozpoczęły się prace przy nowym zieleńcu przed plebanią. Rozpoczęliśmy też montaż urządzeń p.poż. Zamontowane zostały głośniki zewnętrzne większej mocy.

 • w czerwcu zostały dokupione kolejne krzesła do sali młodzieżowej. W tym samym miesiącu: rozpoczęliśmy odwodnienie fundamentów kościoła. Do kancelarii został zakupiony nowy komputerowy program kancelaryjny, wymieniony też został laptop.

 • w lipcu kontynuowane były prace przy zieleńcach przy kościele i obok plebanii.  W tym samym miesiącu: były montowane płyty kamienne przy fundamentach kościoła. Montowano też  szafę organową na chórze.

 • w sierpniu w dolnych pomieszczeniach na plebanii zostały odnowione wnęki okienne. W tym samym miesiącu: zakończone zostały prace przy zieleńcach zaplanowane na ten rok. Z Francji sprowadziliśmy relikwie Św. Małgorzaty Marii Alacoque. Za kościołem został przygotowany teren pod przyszłoroczne prace przy zieleni. Po uszkodzeniach dachu, na prawym górnym korytarzu został poprawiony sufit. W pomieszczeniach CARITAS pod kościołem zostały poprawione tynki. Na zewnątrz przy plebanii została odnowiona tablica informująca o godzinach odprawiania Mszy Św. w naszym kościele. Przeprowadzony został techniczny przegląd głównego żyrandola. Trwały dalsze prace przy murowaniu kamiennej opaski wokół kościoła. Zostały zamontowane metalowe osłony okienne pod plebanią. Usunięta została usterka przy chrzcielnicy. Kontynuowano kolejne prace przy remoncie parkingu.

 • we wrześniu w I-szy piątek miesiąca dokonaliśmy intronizacji relikwii Św. Małgorzaty Marii Alacoque.  W tym samym miesiącu: w dalszym ciągu trwały prace przy murowaniu kamiennej opaski wokół kościoła. W pracowni organowej kontynuowano prace przy organach. Kupiliśmy nową figurę Matki Bożej.

 • w październiku na boczne schody zostały położone nowe płyty kamienne. W tym samym miesiącu: prace bardziej skoncentrowały się na budowie organów. Zakupiliśmy kasę fiskalną na parking oraz maszynę do liści. Został wykonany nowy podest organistom na chórze. Zamontowaliśmy nowe dębowe drzwi do Biura Radia Maryja i Oratorium  Św. Jerzego, w miejsce starych sosnowych, mocno zniszczonych.

 • w listopadzie zakupiliśmy podwójny relikwiarz męczennikom franciszkańskim, których mamy w naszym kościele. W tym samym miesiącu: trwały prace przy bocznych schodach i wykończeniu budowy organów. Dokonaliśmy Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. Wykonaliśmy sezonowy przegląd dachu kościoła. Zamontowane zostały nowe parapety okienne w dolnych oknach kościoła. Zabezpieczony został system nawadniania wszystkich zieleńców na zimę. Pan Łukasz, nasz ogrodnik, dokonał gruntownej pielęgnacji wszystkich drzew i krzewów na naszych zieleńcach. W połowie miesiąca zostały oddane do użytku odbudowane organy, które zostaną poświęcone w dniu naszego dorocznego odpustu ku czci Św. Wojciecha 30 kwietnia. Była to największa inwestycja tego roku. Parafia nie ma żadnych zadłużeń finansowych.

 • w grudniu zostały zamontowane rynny nad wejściem do Oratorium i Biura Radia Maryja. W tym samym miesiącu: przed pierwszymi opadami śniegu zostały zakończone wszystkie prace na zewnątrz kościoła.

To wszystko wykonaliśmy dzięki ofiarności naszych parafian na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu w kancelarii i wpłatom na konto naszej parafii.  Bóg zapłać za każdy dar serca. Dziękujemy za jakże miłe, ciepłe przyjęcie kapłanów w swoich domach w czasie kolędy. Do wydatków jakie ponosi parafia każdego roku należy też zawsze dodać koszty energii elektrycznej, wody i ogrzewania trzech budynków. Sprawy finansowe są przedstawiane przeze mnie na posiedzeniu Rady Parafialnej i Ekonomicznej.

Podczas kolędy jak każdego roku, rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jedną księdzu na kolędę, drugą na kościół. Przed nami wiele roboty. O innych pracach będziemy informować na bieżąco w internecie, a za rok w kolejnym sprawozdaniu. Za złożone ofiary w czasie kolędy już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania. Obowiązkiem kapłana jest wpisanie do kartoteki parafialnej  w obecności ofiarodawcy złożonej ofiary na potrzeby  parafii.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.