Wielkość liter

Bierzmowanie w Kurii

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA
K U R I A   M E T R O P O L I T A L N A    B I A Ł O S T O C K A

15-087 Białystok, ul. Kościelna 1, tel. 085/665 24 00, fax 085/665 24 31
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


P.T. Kapłani Archidiecezji Białostockiej


    Kuria Metropolitalna Białostocka uprzejmie informuje, iż sakrament bierzmowania osób, które nie przyjęły go w wieku szkolnym, zgodnie z dotychczasową praktyką, będzie udzielany w kaplicy Kurii Metropolitalnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 1 w Białymstoku.

    Sakramentu bierzmowania udzielać będzie biskup Henryk Ciereszko w następujące środy w ciągu roku duszpasterskiego 2018/2019, podczas Mszy św. o godz. 8.00:

  • 5 grudnia 2018 r.
  • 23 stycznia 2019 r.
  • 20 marca 2019 r.
  • 8 maja 2019 r.

    Zgodnie ze Wskazaniami KEP dot. przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przyjętymi podczas 375. Zebrania Plenarnego 13-14 marca 2017 r., nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania.     Przygotowanie kandydatów do bierzmowania jest obowiązkiem duszpasterzy. W miarę możliwości wskazane jest również przygotowanie świadków bierzmowania do podjęcia tej funkcji.

    Już przygotowanych kandydatów do bierzmowania zgłaszają duszpasterze w Kancelarii Kurii najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem bierzmowania.

    Przy zgłoszeniu kandydata należy dołączyć jego świadectwo chrztu, zaświadczenie o przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania oraz zaświadczenie dotyczące zdatności świadka bierzmowania do pełnienia tej funkcji.

    Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przyjmujący sakrament i świadek bierzmowania mają okazać bezpośrednio przed udzieleniem sakramentu.

    Przypomina się, że świadkami bierzmowania powinni być przede wszystkim rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. W innym przypadku świadkiem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, wolnym od kar kanonicznych. Świadkami bierzmowania nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego.


Ks. Andrzej Kakareko

KANCLERZ KURII

Białystok, dnia 25 października 2018 roku

Nr 1049/18/A

 
« poprzedni artykuł
© 2019
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.