Wielkość liter

Różańcowe Jerycho

Różańcowe Jerycho – 50-nica jako Wieczernik Maryjny w Setną  Rocznicę Odzyskania Niepodległości rozpocznie się w piątek 5-go października i będzie trwało do 24 listopada 2018 r.

Msza św. w intencjach Kościoła, Ojczyzny i podejmujących modlitwę zostanie odprawiona 9-go października godz. 6.30 i na zakończenie 24 listopada o godz.6.30 w kościele Św. Wojciecha w Białymstoku

Intencja ogólna: za Kościół św.- Mistyczne Ciało Chrystusa, za papieża Franciszka, za biskupów, kapłanów i osoby zakonne, o pokój na świecie, za naszą umiłowaną Ojczyznę, za cały naród polski, za nasze parafie, nasze rodziny, za dzieci i młodzież  i za nas samych.

Powiedzmy NIE!!!, wobec narastającej fali nienawiści i pogardy dla życia i chrześcijańskiej wiary, deptania tego co święte i godności człowieka. Kiedy tak wiele ludzi nie zna jeszcze Chrystusa lub oddaliło się od Niego, a zło panoszy się wokoło zbierając swoje żniwo, podejmijmy modlitwę różańcową, o którą zawsze prosiła nas nasza najlepsza Matka, Maryja Niepokalana. Pomóż nam Matko, abyśmy mocą Ducha Św. przezwyciężyli wszelki grzech swój i grzechy świata, aby Chrystus Pan mógł królować w sercu każdego człowieka. Stańmy przy Matce Bożej i walczmy dla Niej aby przez nas zwyciężała.           

Każdy, kto zechce modlić się z nami, podejmuje modlitwę w domu, lub w miejscu gdzie się znajduje, ofiarowując pół godziny w ciągu doby najlepiej o stałej porze. Można wybrać dogodną dla siebie porę w dzień lub w nocy. Codziennie będzie odmawiać jedną część Różańca św., wg następującej kolejności: od godz. 12.00 do 12.30  Radosną,  od godz.12.30 do 13.00 Światła,  od godz. 13.00 do 13.30  Bolesną,  od godz. 13.30 do 14.00  Chwalebną, od 14.00 do 14.30 ponownie Radosna itd. Nieprzerwane dziękczynienie i prośba w jednym duchu, będą płynąć do Pana Boga, przez przemożne wstawiennictwo Maryi Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do tej modlitwy, mocno wierząc i ufając, że zostaniemy wysłuchani. Otoczmy różańcem Ojczyznę, pamiętając że różaniec jest potężną bronią i może uratować nas i świat. Albowiem, zwycięstwo przychodzi przez Maryję – proroctwo Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda.

Z błogosławieństwem ks. proboszcza parafii Św. Wojciecha w Białymstoku prałata Jana Wierzbickiego - zaprasza Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej.

Kontakt telefoniczny:

  • Jola: 602380119
  • Gertruda: 536122839
  • Teresa: 513248764 lub 85 7325886

Modlitwa Inwokacyjna

Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Boże, który Jesteś, Jezu Chryste! Pragniemy najpokorniej i z ufnością, przez Niepokalane Serce Maryi, powierzyć Twemu Miłosierdziu, wszystkie nasze trudne i bolesne sprawy, wszystkie nasze lęki i słabości, wszystkie nasze cierpienia i strapienia, wszystkie nasze braki i potrzeby, które doskonale znasz. O, Panie nasz i Zbawicielu jedyny -Przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, winy, słabości i zaniedbania oraz za zmarnowane łaski - Przebacz nam, o, Jezu i Racz obmyć nas duchowo, Twą Najświętszą Krwią z wszelkiej zmazy grzechowej i win naszych i racz uzdrowić nasze duchowe i grzechowe rany, Racz też zaradzić naszej biedzie. Podźwignij nas, naród polski, z naszej nędzy i postaw nasze stopy na pewnym gruncie i przestronnym miejscu. Na wysokiej skale, bądź naszą twierdzą warowną. Jezu Chryste - zmiłuj się nad nami l Boże Miłosierny, błagamy Cię, przez przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny; od wszelakich nieszczęść, klęsk i katastrof - Uchroń nas, Panie ! Od nieprzyjaciół naszych, także wewnętrznych, jawnych i skrytych - Wybaw nas, Panie!

Boże nasz, Ty nigdy nie odmawiasz Swego Miłosierdzia korzącym się przed Tobą. Upraszamy więc z ufnością o potrzebne łaski i dary Ducha świętego dla Ojca św. Franciszka i dla całego duchowieństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie, dla naszych wspólnot parafialnych i każdej rodziny katolickiej, jak i dla nas. Modlimy się również w łączności duchowej ze wszystkimi, którzy także w tych dniach ofiarują swoje modlitwy w tych i podobnych intencjach; za cały Kościół św., za naszą umiłowaną Ojczyznę i za cały naród polski.

Wierzymy, że tylko TY, o Dobry Jezu, Jedyny nasz Zbawicielu, możesz rozwiązać wszystkie nasze problemy, jak i całego świata. Dlatego też, choć niegodni jesteśmy, pragniemy najpokorniej upraszać, o potrzebne łaski, aby naród polski wypełnił jak najdokładniej swoją misję, do której został powołany przez Opatrzność Bożą. - Nie dozwól więc, o Panie nasz i Królu, aby nasi wrogowie radowali się z naszego upadku i tryumfowali nad nami. Racz więc zniweczyć wszystkie niegodziwe zamysły naszych wrogów, które zostały przeciwko nam wymierzone i broń nas, jako własności Swojej i Chwały Swojej.

Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Ocal dzieci swoje!

Króluj nam Chryste! - Zawsze i wszędzie!

O, Matko Najświętsza i Niepokalana, racz okazać nam słodycz Swego Serca i potęgę Swego orędownictwa i racz zmiażdżyć głowę węża pod nogami naszymi! Prowadź nas, oświecaj i uświęcaj, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Racz też uzupełnić wszystkie braki naszej pobożności i uświęć te nasze modlitwy w Swoim Sercu i za nas ofiaruj je Bogu, aby mogły się Mu podobać. - Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich naszych Świętych Patronów, wszyscy święci Aniołowie i wszyscy święci w Niebie - módlcie się za nami, aby Łaska Boża, nas rychło otoczyła. - Wspomagaj nas Matko! Amen.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.