Wielkość liter

Różańcowe Jerycho

9-dniowa Nowenna do Matki Bożej Bolesnej Królowej naszego Narodu

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnej modlitwy. Modlitwę podejmujemy na 9 dni przed uroczystością Matki Bożej Bolesnej, w dniach od 5 września 2020 r. od godz. 12.00 do 14 września 2020 r. do godz. 12.00. W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi dokonane w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz w naszych osobistych intencjach odbędą się msze święte. Będą one sprawowane w dniu rozpoczęcia nowenny 5 wrzesśnia 2020 r. o godz. 18.00, oraz w dniu jej zakończenia, 14 września 2020 r. o godz. 18.00. w kościele św. Wojciecha w Białymstoku.

Będziemy się modlić w następujących intencjach:

  • za  Kościół Święty – Mistyczne Ciało Chrystusa
  • za Ojca św. Franciszka
  • za biskupów i kapłanów, szczególnie z naszych parafii
  • za nasze parafie, nasze rodziny i nas samych
  • o ustanie pandemii koronawirusa i pokój na świecie
  • w obronie życia i naszej wiary
  • o opamiętanie i nawrócenie tych, którzy depczą i wyśmiewają nasze świętośc, występują przeciwko prawu Bożemu.

Panie Boże, przez Niepokalane Serce Maryi błagamy: Ześlij nam, o Panie, Ducha Świętego. Niech zstąpi Duch Twój! Jan Paweł II wołał: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

Każdy, kto zechce modlić się z nami, podejmuje modlitwę w domu, ofiarowując jedną godzinę w ciągu doby. Można wybrać dogodną dla siebie porę lub ofiarować godzinę nocną. Ważne jest, aby przystępować do modlitwy możliwie o stałej porze. Przez 9 dni należy odmawiać ustalone 2 części Różańca św., Radosną i Światła albo Bolesną i Chwalebną, np. od 12 do 13 godziny Radosną i Światła, od 13 do 14 godziny Bolesną i Chwalebną itd. W ten sposób odmawianych będzie 12 pełnych Różańców św. w ciągu doby.

Nieprzerwane dziękczynienie i prośba w jednym duchu będą płynąć do Pana Boga przez przemożne wstawiennictwo Maryi Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do podjęcia modlitwy, a tym samym do wypełnienia próśb Matki Bożej, które przedstawiała w swoich objawieniach. Nasza Najlepsza, jak mówił św. Maksymilian – Mamusia Niebieska, Matka Bolesna, Matka Kościoła i Królowa naszej Ojczyzny, wzywała: odmawiajcie codziennie różaniec. Przez różaniec zanosimy swoje modlitwy, wierząc i mocno ufając, że zostaniemy wysłuchani. W obecnym czasie, kiedy Zło się panoszy i zbiera swoje żniwo, taka wspólnotowa modlitwa jest wręcz konieczna. Z prośbą o liczny udział w nowennie i z błogosławieństwem ks. prałata proboszcza parafii św. Wojciecha Jana Wierzbickiego oraz ks. asystenta MI Karola Piniewskiego – Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Białostockiej.

Kontakt telefoniczny: Jola: 602380119, Gertruda: 536122839, Teresa: 513248764.

Modlitwa:

Boże, w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Boże, który Jesteś, Jezu Chryste!

Pragniemy najpokorniej i z ufnością, przez Niepokalane Serce Maryi, powierzyć Twemu Miłosierdziu wszystkie nasze trudne i bolesne sprawy, wszystkie nasze lęki i słabości, wszystkie nasze cierpienia i strapienia, nasze braki i potrzeby, które doskonale znasz. O, Panie nasz, i Zbawicielu jedyny! Przepraszamy Cię, za wszystkie nasze grzechy, winy, słabości i zaniedbania oraz za zmarnowane łaski. Przebacz nam, o Jezu, i racz obmyć nas duchowo Twą Najświętszą Krwią z wszelkiej zmazy grzechowej i win naszych. Racz uzdrowić nasze duchowe i grzechowe rany. Racz też zaradzić naszej biedzie. Podźwignij nas, naród polski, z naszej nędzy i postaw nasze stopy na pewnym gruncie i przestronnym miejscu. Na wysokiej skale, bądź naszą twierdzą warowną. Jezu Chryste – zmiłuj się nad nami! Boże Miłosierny, błagamy Cię, przez przemożne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny: Od wszelakich nieszczęść, klęsk i katastrof – Uchroń nas, Panie! Od nieprzyjaciół naszych, także wewnętrznych, jawnych i skrytych – Wybaw nas, Panie!

Boże nasz, Ty nigdy nie odmawiasz Swego Miłosierdzia korzącym się przed Tobą. Upraszamy więc z ufnością o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Ojca św. Franciszka i dla całego duchowieństwa, szczególnie w naszej Ojczyźnie, oraz dla naszych wspólnot parafialnych, dla każdej rodziny, dla każdego z nas. Modlimy się również w łączności duchowej ze wszystkimi, którzy w tych dniach ofiarują swoje modlitwy w takich samych i podobnych intencjach: za cały Kościół Święty, za naszą umiłowaną Ojczyznę i za cały naród polski.

Wierzymy, że tylko Ty, o Dobry Jezu, Jedyny nasz Zbawicielu, możesz rozwiązać zarówno wszystkie nasze problemy, jak i całego świata. Dlatego też, choć niegodni jesteśmy, pragniemy najpokorniej upraszać o potrzebne łaski, aby naród polski wypełnił jak najdokładniej swoją misję, do której został powołany przez Opatrzność Bożą. Nie dozwól więc, o Panie nasz i Królu, aby nasi wrogowie radowali się z naszego upadku i tryumfowali nad nami. Racz zniweczyć wszystkie niegodziwe zamysły naszych wrogów, które zostały przeciwko nam wymierzone i broń nas, jako własności Swojej i Chwały Swojej. Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Ocal dzieci swoje! Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie!

O Matko Najświętsza i Niepokalana, racz okazać nam słodycz Swego Serca i potęgę Swego orędownictwa. Racz zmiażdżyć głowę węża pod nogami naszymi! Prowadź nas, oświecaj i uświęcaj, abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych. Racz też uzupełnić wszystkie braki naszej pobożności i uświęć te nasze modlitwy w Swoim Sercu. Ofiaruj je za nas Bogu, aby mogły się Mu podobać. Zapraszamy do tej modlitwy wszystkich naszych Świętych Patronów. Wszyscy święci Aniołowie i wszyscy święci w Niebie – módlcie się za nami, aby Łaska Boża, nas rychło otoczyła. Wspomagaj nas Matko!

Amen.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.