Wielkość liter

Odnowa w Duchu świętym

Odnowa w Duchu świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Jej członkowie stale nawracają się do Jezusa Chrystusa, otwierając się na Ducha świętego - Trzecią Osobę Trójcy świętej, Pana i Ożywiciela, który tchnie życie w Kościół i jest źródłem jego odnowy. Przyjmują dary Ducha świętego i służą nimi swoim wspólnotom i całemu Kościołowi. Natchnieni Duchem świętym ewangelizują chrześcijan, kulturę i struktury społeczne.

Wspólnota Odnowy w Duchu świętym działająca przy parafii św. Wojciecha nosi nazwę „światło Chrystusa”. Istnieje od września 1983 roku. Obecnie wspólnota liczy około 40 osób w różnym wieku, począwszy od młodzieży, a skończywszy na osobach starszych. Animatorem wspólnoty jest Marianna Sokół, a kapłanem opiekującym się grupą — ks. Marek Lipiszko. Grupa modlitewna gromadzi ludzi, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Bogiem, obierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela i podejmując drogę nawrócenia. Wspólnota pomaga im w przeżywaniu coraz głębiej swojej wiary i uczy dawania świadectwa o Bogu w środowisku pracy.

Na spotkaniach modlitewnych, które odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej (o 18.45), członkowie Odnowy rozważają Słowo Boże, a wspólna i indywidualna modlitwa pomaga im wprowadzać Ewangelię w życie. Uwielbienie Boga w modlitwie otwiera na Dary Ducha świętego i przygotowuje do głębszego korzystania z sakramentów świętych. Raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, Wspólnota adoruje Najświętszy Sakrament. W grupach natomiast dzielenia (które są formą ewangelizacji), mówiąc o swoim życiu, uczy się rozpoznawać, jak Bóg ich prowadzi.

Członkowie Odnowy w Duchu świętym podejmują także czynny udział w życiu parafii poprzez uczestnictwo w Eucharystii, przygotowują czytania i modlitwę powszechną, niosą dary ołtarza. Jako animatorzy włączają się też w przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania, prowadzą rozmowy w grupach dzielenia. Co dwa, trzy lata Wspólnota organizuje Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu świętym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.