Wielkość liter

Domowy Kościół

Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie jest celem „Domowego Kościoła”. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej „Equipes Notre Dame”, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego.

„Domowy Kościół” (DK) jako gałąź rodzinna Ruchu „światło-Życie” , nazywany także Oazą Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formację świeckich działających w Kościele. Jest on jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. „Domowy Kościół” zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu „światło-Życie” Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego (przed kilku laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ.

 „Domowy Kościół” łączy więc w sobie charyzmaty Ruchu „światło-Życie” i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich „Equipes Notre Dame”. Początki DK sięgają roku 1973, kiedy to do Krościenka (siedziba Centrum Ruchu „światło-Życie”), po raz pierwszy, rodziny przybyły na 15-dniowe rekolekcje oazowe. Od tego czasu w całym kraju, jak również poza jego granicami, zaczęły powstawać Kręgi skupiające małżeństwa oazowe. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga, w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa spotykające się w Domowym Kościele otwierają się na obecność Chrystusa podejmując nauczanie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który stawiał za wzór Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa i upatrywał jego żywotność i autentyczność w: Liturgii (Biblia i Sakramenty), Martyrii (świadectwo życia) i Diakonii (służba) przeżywanych w bliskiej sercu wspólnocie.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Przy naszej Parafii działa obecnie 5 Kręgów Domowego Kościoła. Każdy Krąg Rodzin ma parę animatorską i opiekuna w osobie kapłana.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.