Wielkość liter

Sakrament Małżeństwa

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa, "tworzyli jedno ciało" w Chrystusie.

"Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia... winien być sam w sobie ważny, godny i owocny". Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty.

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział trzeci, Artykuł VII: Sakrament małżeństwa.   

Informacje praktyczne


Każda parafia ma prawo kompletowania dokumentacji i udzielania sakramentu małżeństwa tylko swoim parafianom (tzn. zamieszkującym na terenie parafii i zarejestrowanym w kartotece parafialnej). W innych przypadkach należy postarać się o pozwolenie lub licencję ze swojej parafii właściwej dla miejsca zamieszkania lub przebywania.

Do kancelarii parafialnej narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, celem przygotowania dokumentacji i omówienia dnia oraz godziny ślubu.

Wymagane dokumenty


  • aktualne metryki chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz

  • dowody osobiste

  • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły

  • zaświadczenie o uczestnictwie w Poradnictwie Rodzinnym. Poradnictwo Rodzinne w naszej parafii prowadzi Pani Edyta Kinga Bronecka-Kondzior, tel. 607 05 50 53.

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

  • data pierwszej Komunii św.

  • świadectwo uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich; szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań w Archidiecezji Białostockiej - kliknij aby przejść do strony Duszpasterstwa Rodzin

Dekoracja ślubna kościoła


Wszystkim parom ślubnym umożliwiamy urządzenie dekoracji ślubnej wnętrza naszego kościoła. Dysponujemy również odpowiednim na tę uroczystość oświetleniem potrzebnym do realizacji filmów. Więcej informacji w kancelarii parafialnej. 

Informujemy wszystkich przyszłych nowożeńców o wprowadzeniu przez Ks. Proboszcza całkowitego zakazu sypania kwiatów podczas ślubów na terenie przykościelnym.

 
 
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.