Wielkość liter

Nabożeństwo do św. Wojciecha
W każdy poniedziałek o godz. 18.00 Msza Św. z prośbami za wstawiennictwem Św. Wojciecha.
Po Mszy Św. uczczenie relikwii.


NABOŻEŃSTWO  DO  ŚW.  WOJCIECHA  BISKUPA I MĘCZENNIKA

                Człowieku Boży, który niosłeś płomień
                Prawdziwej wiary pogańskim narodom.
                Niech Twoja wielkość dzisiaj się ukaże
                Całemu światu.
                    Wśród udręk duszy i niezrozumienia
                    Palony żarem wewnętrznej rozterki,
                    Szukałeś Boga idąc drogą Krzyża
                    Za swoim Mistrzem.
                Pasterzu owiec, które Cię nie chciały,
                Odszedłeś od nich wzgardzony i cichy,
                Składając siebie Panu na ofiarę
                Za ich zbawienie.
                    Bo, jeśli ziarno w ziemię nie upadnie,
                    Zostaje samo, lecz kiedy obumrze,
                    Znajduje życie i przynosi plony
                    W stokrotnych kłosach.
                Niech Bogu w Trójcy będzie wieczna chwała
                Za radość Paschy i łaskę obmycia.
                A Wojciechowi cześć za krew przelaną
                Na naszej Ziemi. Amen.

Św. WOJCIECHU    - Gorliwy misjonarzu narodów              - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Niestrudzony Pasterzu dusz, żywy wzorze kapłana - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Pierwszy siewco Bożego ziarna na naszej ziemi      - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Męczeński świadku Chrystusa              - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Czujny strażniku domów i rodzin naszych          - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Obrońco świętości małżeństwa              - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Rzeczniku miłości i zgody                  - Oręduj za nami
Św. WOJCIECHU    - Piewco Bogurodzicy                  - Oręduj za nami

    Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego Imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo Św. WOJCIECHA, biskupa, spraw, aby Ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Za wstawiennictwem Św. WOJCIECHA:
Abyśmy na co dzień żyli wiarą                - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy dawali zawsze świadectwo o Chrystusie        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy umieli zerwać z grzechem pijaństwa        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy porzucili nienawiść, obojętność i kłamstwo    - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy trwali w czystości myśli, mowy i uczynków    - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy nie zabijali jeszcze nie narodzonych        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy umieli dostrzec potrzeby naszych bliźnich        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy  żyli w zgodzie rodzinnej, sąsiedzkiej i parafialnej- Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy sumiennie wypełniali nasze obowiązki        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy żyli w prawdzie i wolności Dzieci Bożych        - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy byli radością Boga i ludzi                - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy byli ludźmi pokoju i zgody                - Św. WOJCIECHU módl się za nami
Abyśmy byli ludźmi Chrystusowej miłości            - Św. WOJCIECHU módl się za nami
/ Prośby zapisane na kartkach/                - Św. WOJCIECHU módl się za nami
/ Dziękczynienia zapisane na kartkach/            - Św. WOJCIECHU módl się za nami

Módlmy się:

Św. Wojciechu, Patronie naszej Ojczyzny i Parafii, głoszenie Słowa Bożego użyźniłeś krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do  BOGURODZICY. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

( następuje uczczenie relikwii Św. Wojciecha )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.