Wielkość liter

Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".

"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".

W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia"

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł III: Sakrament Eucharystii.   

Informacje praktyczne


Pierwsza Komunia św. w parafii św. Wojciecha – 9 czerwca 2019 r. godz. 9.30 i 12.30.

PLAN  SPOTKAŃ  POSZCZEGÓLNYCH  KLAS

  • Klasy I-sze Szk. Podst. po Mszy Św. o godz. 12.30  w I Ndz     - X; XII; II; IV; VI
  • Klasy II-gie Szk. Podst. po Mszy Św. o godz. 12.30 w II Ndz    - X; XII; II; IV; VI
  • Klasy III-cie Szk. Podst. po Mszy Św. o godz. 12.30 w III Ndz  - IX; X; XI; XII; I; II; III; IV

  • w 2019 r. – ks. Marek Lipiszko (dyżuruje w kancelarii parafialnej w piątki)
  • w 2020 r. - ks. Adam Szot (dyżuruje w kancelarii parafialnej w czwartki)
 

Wymagane dokumenty


  • metryka chrztu dziecka

  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I-szej Spowiedzi i Komunii św.

Ważne


Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych). 

 
© 2019
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.