Wielkość liter

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kolebką Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została założona w 1863 roku, jest klasztor sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (sióstr wizytek) we francuskim mieście Bourg-en-Bresse. Arcybractwo wprowadza swoich członków w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego celem jest, aby w każdej godzinie doby, chrześcijanie uświadamiali sobie miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim oraz wynagradzali Najświętszemu Sercu za grzechy swoje i świata.

Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało założone w parafii świętego Wojciecha w grudniu 1991 roku. Pierwszym opiekunem grupy, która liczyła 20 członków, był ks. Stanisław Gudel. Począwszy od września 1994 roku do 1995 duchowo przewodzi grupie ks. Cezary Czeladko, obecnie ks. Adam Szot, a Arcybractwo liczy ponad 30 osób. Przedmiotem czci Straży Honorowej jest Najświętsze Serce Pana Jezusa, zranione włócznią na krzyżu i codziennie ranione naszymi grzechami. Zadaniem Godziny Obecności jest otoczenie Serca Pana Jezusa gronem kochających dusz, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością i wierną pamięcią za obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.

Straż Honorowa ofiarowuje Boskiemu Sercu w ciągu dnia jedną godzinę dowolnie wybraną w duchu miłości i wynagradzania. W czasie tej godziny, oddając się zwykłym zajęciom, członkowie Arcybractwa usiłują je wypełnić z większą wiernością, odwagą, skupieniem, z miłością ku Jezusowi i bliźnim. Straż Honorowa, czyli Godzina Obecności przy Sercu Bożym, to czas, w którym członkowie Arcybractwa zwracają się myślą do Chrystusa żyjącego we wszystkich tabernakulach świata. Wzbudzają w duszy pragnienie, aby wylały się na świat i na Kościół skarby miłosierdzia, pokoju i gorącej miłości, którymi przepełnione jest Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Członkowie Straży Honorowej w miarę możliwości uczestniczą codziennie w ofierze Mszy św. i przystępują do Komunii świętej.

Każdy pierwszy piątek miesiąca to dzień, w którym o godzinie 18.00 członkowie Straży Honorowej gromadzą się na wspólnej Eucharystii. Przygotowują liturgię i biorą w niej czynny udział. Po Mszy św. ma miejsce modlitewno-formacyjne spotkanie. W czasie spotkania czytane jest Pismo  święte,  śpiewany hymn Godziny Obecności, głoszone są referaty lub prelekcje. Zelatorką Arcybractwa jest Helena Bernatowicz. W miesiącu czerwcu, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest patronalnym świętem Arcybractwa Straży Honorowej, najczęściej uroczyście przyjmowani są nowi kandydaci do zgromadzenia. Członkowie Straży Honorowej modlitewną pamięcią obejmują nie tylko samych siebie i swoje rodziny, ale także całą parafię, Ojczyznę, Ojca świętego i wszystkich, którzy takiej modlitwy potrzebują.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.