Wielkość liter

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w diecezjach w całym kraju zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W 1993 roku utworzyły one Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Jej celem jest realizo­wanie postanowień ogłoszonej przez Stolicę Apostolską „Karty Praw Rodziny" — wzmacnianie instytucji małżeństwa, kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi rodziny, wcielanie nauczania Kościoła katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wykształcenie duchowości małżeńskiej, która pomaga dojść do dojrzałości chrześcijańskiej i wspiera rodzinę, by stała się żywą komórką w Kościele lokalnym, czyli parafii, i przyczyniała się do jego wzrostu, przekazując wiarę następnym pokoleniom.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jako oddział parafialny, powstało przy parafii św. Wojciecha w styczniu 1995 roku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej — Aleksandra Usakiewicza i ks. proboszcza Stanisława Szczepury. Pierwszym prezesem oddziału został Zbigniew Wojciech Zwierz, w następnych kadencjach: Małgorzata Wyszyńska, Stanisław Wyszyński i Benedykt Kwiatkowski. Asystentem kościelnym był zaś ks. Cezary Czeladko i obecnie ks. Henryk Abramowicz. Członkowie Oddziału jeden raz w miesiącu spotykają się w celu pogłębiania katolickiej formacji duchowej, robią to w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Członkowie Oddziału Parafialnego aktywnie uczestniczą w życiu parafii, miasta i kraju. W roku Wielkiego Jubileuszu ustawili Krzyż Jubileuszowy na terenie parafii i uroczyście obchodzą wraz z całą parafią rocznicę jego poświęcenia.

Stowarzyszenie zainicjowało powstanie i pomogło w organizacji przy parafii św. Wojciecha Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dla rodzin katolickich. Oddział Parafialny zorganizował liczne pielgrzymki, między innymi do Częstochowy, Hodyszewa i Zuzeli, świętej Wody i Królowego Mostu na Groby Powstańców z 1863 roku. Przygotował też piknik w Wólce Ratowieckiej dla 50 osób. Jego członkowie aktywnie uczestniczą w zbiórkach do puszek pieniędzy na różne cele, organizują loterie fantowe, zbierają i przekazują do szkół książki religijne.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich od lat pomaga też w organizacji diecezjalnego konkursu Szopek „Nasza Nadzieja w Betlejem" oraz w innych konkursach. Członkowie Stowarzyszenia starają się aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej oraz kraju. Biorą udział w wyborach do rad osiedlowych, często do nich kandydują. Zachęcają do dokonywania świadomych decyzji w referendach i wyborach powszechnych. Są oni też wnikliwymi obserwatorami życia społecznego i politycznego, żywo reagują na jego negatywne przejawy. Stowarzyszenie zbierało między innymi podpisy wzywające Sejm RP do ratyfikacji Umowy Konkordatowej zawartej między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, pisano też oświadczenie w obronie „Radia Maryja" do KRR i TV i TYP s.a. oraz do Urzędu Rady Ministrów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.