Wielkość liter

Sprawozdanie ks. Proboszcza - rok 2012

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac wykonanych w naszym kościele w roku 2012.

ks. Jan Wierzbicki, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Białymstoku

SPRAWOZDANIE – 2012r.

A oto sprawozdanie z prac wykonanych w ciągu zakończonego roku:

 • w styczniu w kościele wymieniliśmy szkła we wszystkich oknach pod lewą rozetą na górze. W tym samym miesiącu: zlikwidowaliśmy ubytki w witrażach po prawej stronie na dole, zmodernizowaliśmy garaże, wymieniliśmy okna w pomieszczeniach byłego banku, została wyremontowana kuchnia, kupiliśmy 21 białych ornatów,  kupiliśmy też odśnieżarkę.

 • w lutym kupiliśmy dwupoziomowy pulpit, poprzedni wykorzystaliśmy przy lektorium pod Ewangeliarz. W tym samym miesiącu: wydrukowaliśmy foldery misji parafialnych, zmienione zostały drzwi wejściowe na plebanię, w kościele pojawiła się nowa wykładzina przy wszystkich ołtarzach, na Wielki Post kupiliśmy obrus ołtarzowy, zakupiliśmy drugi kandelabr na prośby i dziękczynienia przy Obrazie Jezu Ufam Tobie, wykonaliśmy remont refektarza na plebanii.

 • w marcu na ścianie kościoła umieściliśmy baner informujący o misjach parafialnych. W tym samym miesiącu: dokończyliśmy doświetlanie presbyterium, kupiliśmy świece i obrus na ołtarz na okres wielkanocny, wycięliśmy cztery zmurszałe drzewa, wymieniliśmy pozostałe dwa chińskie elementy w mechanizmie zegarowym przy dzwonach, zrobiliśmy nowy krzyż misyjny, wyfrezowaliśmy pnie po ściętych drzewach, kupiliśmy nową figurę Chrystusa zmartwychwstałego oraz nagłośnienie pielgrzymkowe.

 • w kwietniu podpisana została ugoda pozasądowa na uregulowanie zobowiązań finansowych naszej parafii, stąd też na kilka lat zostały wstrzymane wszystkie zaplanowane poważne prace remontowe, które wymagają dużego nakładu finansowego. W tym samym miesiącu: młodzieży zakupiony został niezbędny mixer mikrofonowy, mikrofony, wydrukowaliśmy foldery Litanii i Nowenny ku czci św. Wojciecha, do naszego kościoła sprowadziliśmy dwa nowe Obrazy: MB Częstochowskiej i Bł. Jana Pawła II, zakupiliśmy trzeci kandelabr na prośby i dziękczynienia.

 • w maju zrobiliśmy baner jubileuszowy na 100-lecie naszego kościoła, nowe banery z darami Ducha św. na bierzmowanie. W tym samym miesiącu: naprawione zostały kuranty, które co godzinę grają melodie pieśni, kupiliśmy mikrofon na lektorium, a do kancelarii kserokopiarkę.

 • w czerwcu kupiliśmy kosiarkę do trawy, zrobiliśmy nowe pielgrzymkowe LOGO naszej parafii. W tym samym miesiącu: kupiliśmy profesjonalny odkurzacz do sprzątania w kościele na sucho i na mokro, ornat z wizerunkiem MB Częstochowskiej, wieczną lampkę przy tabernakulum, krzesła na uroczystości ślubne.

 • w lipcu poprawiliśmy ramę w obrazie Bł. Jana Pawła II. W tym samym miesiącu: zostało oczyszczone i pomalowane ogrodzenie przy ulicy, ławki w kościele oraz inne drobne elementy, kupiliśmy figury pod krzyż Chrystusa: Matki Bożej Bolesnej i św. Jana, gwardian Niepokalanowa przekazał nam do kultu relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego.

 • w sierpniu pojawił się nowy chodnik na śluby, lichtarze ze świecami na pogrzeby. W tym samym miesiącu: rozpoczęło się sporządzanie planów zieleńców wokół kościoła, powiększyliśmy wewnętrzną centralę telefoniczną o kolejne potrzebne numery, zostały zakupione niezbędne paramenty liturgiczne do ołtarza, na Chrzty, pogrzeby. Wymienione zostały szyby w salkach obok Oratorium, spłacona została I-sza z IX-ciu rat zobowiązań finansowych.

 • we wrześniu w pracowni artystycznej odnowiliśmy dzwonki i buławę do procesji eucharystycznej. W tym samym miesiącu:  w absydzie kościoła zostało wymienione szkło, w bocznej nawie została umieszczona tablica upamiętniająca 100-lecie naszego kościoła, zostały też zawieszone nowe żyrandole pod chórem i pod  balkonami, na plebanii zostały wymienione uszkodzone plastikowe rynny oraz zamontowano drabinki śniegowe. W pomieszczeniach: na chorągwie i ozdoby kwiatowe zostały wstawione nowe szyby.

 • w październiku poprawiliśmy blokady przed wejściem do kościoła oraz zamontowaliśmy dodatkowe przy zakrystii. W tym samym miesiącu: we wszystkich ławkach w kościele zamontowano 180 wieszaków, w kruchcie zmieniliśmy stare oświetlenie na trzy nowe żyrandole, dokończyliśmy wymiany okien na plebanii, nad kancelarią i zakrystią zostały zamontowane drabinki śniegowe, natomiast w okienkach zostały wstawione kolczatki od gołębi.

 • w listopadzie za zgodą konserwatora zabytków wycięliśmy lipy, które groziły zawaleniem. W tym samym miesiącu: kupiliśmy obrus ołtarzowy na adwent i stułę na Rok Wiary, zostały poprawione zacheuszki na bocznych ścianach, zakupione zostały dodatkowe mikrofony dziecięcej scholi, zrobiony też został remont pokoju gościnnego na plebanii, rozpoczęto sporządzanie projektu na przebudowę i remont organów, spłacona została II-ga z IX-ciu rat zobowiązań finansowych.

 • w grudniu zrobiliśmy remont pomieszczeń po byłym banku.

To wszystko wykonaliśmy dzięki Waszej ofiarności na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu i wpłatom na konto naszej parafii. Bóg zapłać za dar serca.

Podczas kolędy tradycyjnie już rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jeśli oczywiście kogoś na to stać – jedną księdzu na kolędą, drugą na kościół. Już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania.

O wszystkim, co robimy informujemy na bieżąco na trzech stronach internetowych naszej parafii, adresy są dostępne w gablocie pod chórem.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.