Wielkość liter

Ruch światło-Życie

Ruch „światło-Życie” jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

 Znakiem Ruchu światło-Życie jest starochrześcijański symbol „fos-zoe” (gr. słowa „światło” i „życie” splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie żyjąc treścią „Drogowskazów” realizują je w „Zobowiązaniach Domowego Kościoła”.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954r. Ruch światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (1921 - +1987). Ruch „światło-Życie” powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

Podobnie jak w większości parafii w Polsce, tak i przy kościele św. Wojciecha istnieje od wielu lat młodzieżowa wspólnota Ruchu „światło-Życie”. W obecnej chwili wspólnota mocno się zmniejszyła i stanowi niewielką grupę młodych ludzi szkoły podstawowej i studentów. Przez wiele lat moderatorem Ruchu w parafii był ks. Andrzej Chutkowski, obecnie opiekunem jest ks. Karol Piniewski.

Podstawą działalności formacji jest Eucharystia oraz cotygodniowe spotkania w małych grupach, uwieńczone 15-dniowymi rekolekcjami oazowymi w czasie wakacji letnich. Oprócz tego podczas całego roku pracy formacyjnej dzieci i młodzież wyjeżdża na dwu lub trzydniowe rekolekcje do Krypna, Hermanówki lub do ośrodka oazowego przy parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Spotkania przebiegają w atmosferze pełnej radości, a jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności za budowanie własnej i innych religijności. Jest więc czas na modlitwę, rozważanie Pisma świętego, śpiew, dyskusję. W ramach spotkań młodzi wspólnie rozwiązują swoje problemy, zarówno te małe jak i wielkie. Starają się również prowadzić małą ewangelizację w rodzinach, szkole, środowisku.

Od wielu lat  prowadzone są w parafii specjalne młodzieżowe nabożeństwa majowe, różańcowe i Drogi Krzyżowej, w które członkowie wspólnoty aktywnie się angażują. śpiewem scholi uświetniają te nabożeństwa oraz młodzieżowe Eucharystie, by w ten sposób móc oddawać wspólną cześć i chwałę Bogu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przez wspólnotę przeszło ponad 120 osób. Niektóre z nich zaangażowane są obecnie w duszpasterstwie akademickim lub w innych wspólnotach religijnych. Dwie animatorki ze wspólnoty wstąpiły do zgromadzeń zakonnych — Agata Bernacka do sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty, a Kamila Sajda do Zakonu Klarysek.

Spotkania Oazy Dzieci Bożych i Drogi Nowego Życia odbywają się w piątki o godz. 17.00 (Oratorium pod kościołem).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.