Wielkość liter

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego według duchowości św. Faustyny zaszczepił i rozpowszechnił sam Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, gdyż był przekonany, iż kult ten przyczynia się do nawrócenia niewiernych i błędnowierców, którzy z powodu wielkości swoich grzechów boją się myśleć o Bogu sprawiedliwym, natomiast pod wpływem idei Miłosierdzia chętnie garną się do Niego. Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego w parafii św. Wojciecha działa od 1979 roku i liczy obecnie około 30 osób. Organizatorką jak również inicjatorką wielu przedsięwzięć i wszelkich poczynań związanych z działalnością grupy była śp. Maria Marcheluk. Ona zakupiła mały obraz Jezusa Miłosiernego, który przynosiła każdego tygodnia na spotkania do kościoła, aż do chwili zawieszenia go w kościele przez ks. Ryszarda Kotkowicza.

Przed tym obrazem raz w tygodniu modliła się grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanię do Krwi Chrystusa oraz inne modlitwy, polecając Jezusowi Miłosiernemu swe troski i upraszając miłosierdzie potrzebującym. Modlitwy te były prowadzone przez Marię Zadykowicz. W dniu 8 czerwca 1981 mały obraz Jezusa Miłosiernego został zastąpiony przez duży wizerunek, który wisi do chwili obecnej. Inicjatorką ufundowania tego obrazu była również świętej pamięci Maria Marcheluk. Celem Stowarzyszenia jest uczczenie Miłosierdzia Bożego, szerzenie jego kultu, wspieranie procesu beatyfikacji apostoła Miłosierdzia Bożego ks. Michała Sopocki. Członkowie Stowarzyszenia opiekują się miejscem spoczynku doczesnych szczątków Sługi Bożego ks. Michała Sopocki, a także relikwiami Błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej znajdującymi się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Czciciele Miłosierdzia Bożego starają się być aktywni w parafii i swoim środowisku. Poszerzają swe wiadomości związane z Kultem Miłosierdzia Bożego, czytają „Dzienniczek" św. Faustyny Kowalskiej, jak również inne materiały opracowane na podstawie „Dzienniczka". Poznają duchową postać gorliwego apostoła Miłosierdzia Bożego ks. M. Sopocki. Przed świętem Miłosierdzia Bożego odprawiają Nowennę, a w dniu święta Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej Mszy św., dziękują Bogu za Jego wielkie Miłosierdzie, którego doświadczają na każdym kroku. Członkowie Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w różnych intencjach Wspierają też finansowo kościół parafialny, a także kościół Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku oraz Seminarium Duchowne. W swoich działaniach pamiętają o ubogich i potrzebujących. Początkowo modlitwy i spotkania cotygodniowe Czcicieli Miłosierdzia Bożego odbywały się bez udziału kapłana. W 1989 roku pierwszym opiekunem grupy został ks. Ryszard Kotkowicz; w 1990 — ks. Antoni Łuszcz; w 1991 — ks. Kazimierz Kulhawik; 1993 — ks. Jerzy Buzun. W 1995 roku opiekunem grupy został ks. Cezary Czeladko, obecnie opiekunem duchowym grupy jest ks Adam Szot.

Kapłan, wraz ze wspólnotą, w każdy czwartek modli się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, głosi homilie, jak również na comiesięcznych spotkaniach przypomina tę wielką prawdę o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, uczula na potrzebę niesienia pomocy bliźnim przypominając, by żaden przeżyty dzień nie minął bez choćby jednego dobrego uczynku. Do 1990 roku Czciciele Miłosierdzia Bożego tworzyli grupę nieformalną, a od chwili utworzenia Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Sługi Bożego ks. Michała Sopocki Archidiecezji Białostockiej grupa tworzy odział tego Stowarzyszenia przy parafii św. Wojciecha. Jego prezesem jest Mirosława Borowska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2023
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.