Wielkość liter

Biuro Radia Maryja

Biuro Radia Maryja przy parafii św. Wojciecha – tel. 85 732 16 17.

Radio Maryja — jako pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa powstało 7 grudnia 1991 roku. Jednakże nadawanie swojego programu w Białymstoku rozpoczęło 6 kwietnia 1993 roku w Niedzielę Palmową.

Radość z faktu, że jest wreszcie katolickie radio, wyzwalała w jego słuchaczach inicjatywę służenia mu pomocą. I tak zrodził się na antenie radia pomysł tworzenia w terenie Biur Radia Maryja. W parafii św. Wojciecha kilku słuchaczy, z różnych wspólnot parafialnych, zwróciło się z prośbą do Ks. Proboszcza o zgodę na utworzenie Biura Radia Maryja. Rozpoczęło ono swoją działalność w parafii w dniu 18 lipcu 1993 roku Społeczną pracę w tym Biurze pełniły dotychczas następujące osoby: Janina Mrozowska, Mirosława Borowska, Halina Grzech, Andrzej Malinowski, Zygmunt Pałkiewicz, Henryk Topolewicz, Regina Burzyńska, Daniela Czerniawska i Adam Sobolewski.

Głównym zadaniem Biura jest szerzenie informacji o Radiu Maryja, ciągłe pozyskiwanie nowych jego słuchaczy oraz przyjmowanie ofiar na działalność Radia i przekazywanie ich do Torunia, a także kolportaż książek i prasy katolickiej. W parani św. Wojciecha Biuro mieści się w salce pod kościołem i jest czynne codziennie, z wyjątkiem sobót. Oprócz pomocy materialnej Radiu Maryja potrzebne było wsparcie modlitewne jego słuchaczy. I tak zrodził się pomysł tworzenia Kół Przyjaciół Radia Maryja - wspólnot otaczających modlitwą wszystkich kapłanów posługujących w radiu, siostry zakonne i osoby świeckie tam pracujące. W parafii św. Wojciecha Koło Przyjaciół Radia Maryja powstało 12 grudnia 1994 roku Opiekunem Koła, od początku jego powstania, a także opiekunem Biura został ks. Cezary Czeladko. Po jego odejściu z parafii, funkcję tę pełni ks. Marek Czech. Koło Przyjaciół Radia Maryja spotyka się dwa razy w miesiącu — w drugi i czwarty czwartek miesiąca. Spotkanie odbywa się się  po wieczornej Mszy świętej (która zaczyna się o godzinie 18.00) - odprawianej w intencji RM i wszystkich dziel powstałych wokół Radia. W spotkaniach tych udział brało udział do 20 osób. Koło Przyjaciół RM organizowało też spotkania otwarte, na które zapraszało różne ciekawe  osoby, o. Benedykt Barkowski — werbista, o. Włodzimierz Zatorski — benedyktyn z Tyńca, o. Piotr Bondarczuk — werbista, ks. dr Mirosław Korsak — który obecnie pracuje w Rosji, dr Joanna Jarzębińska Szczebiot, dr Jan Szafraniec, prof. Zbigniew Dmochowski, prof. Piotr Jaroszyński i inni. Organizowany był również opłatek dla słuchaczy Radia w kościele św. Wojciecha. Kilka razy RM i TV TRWAM gościły w naszej parafii. Biuro Radia Maryja organizowało wyjazdy na spotkania Rodziny RM w innych parafiach naszej Archidiecezji.

Kilka lat temu parafialne Koło podjęło patronat modlitewny nad biskupami z naszej Archidiecezji, kapłanami z parafii św. Wojciecha i pracującymi w Radiu Maryja. Każdy członek Koła modli się codziennie za konkretnego kapłana, odmawiając w jego intencji jedną tajemnicę różańcową. Od 2002 roku każdego 16-go dnia miesiąca odmawiany jest także Różaniec w intencji Ojca świętego Jana Pawła II. W roku Różańca świętego, z inicjatywy Koła  Przyjaciół Radia Maryja i Kół Żywego Różańca, codziennie  w kościele była odmawiana jedna część Różańca. Członkowie Koła czynnie uczestniczą w życiu parafii poprzez stały udział w procesji i w różnych akcjach parafialnych. Kilka razy organizowali zbiórkę i wysyłkę odzieży i innych artykułów, a także ofiar pieniężnych osobom dotkniętym powodzią czy też Polakom zamieszkałym na Wschodzie. Pomagali w zbiórkach ofiar do puszek na różne cele, wynikające z potrzeb parafii i Kościoła. W Biurze Radia Maryja prowadzona była wypożyczalnia kaset video o tematyce religijnej, która powstała w ramach klubów „Edukacja 2000", tworzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe w Warszawie.  Filmoteka liczy około 300 kaset, korzystali z niej najczęściej katecheci.  Obecnie wypożyczalnia - podobnie jak ok. 100% istniejących niegdyś tego typu instytucji - nie funkcjonuje, co ma związek z masowym upowszechnieniem się Internetu.

Biuro od lat współorganizuje z Radiem Maryja pielgrzymki do Częstochowy na doroczne spotkanie Rodziny Radia Maryja z całej Polski, a od pięciu lat także pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja. W czerwcu 2004 roku przygotowało również wyjazd dzieci z Podwórkowych Kółek Różańcowych do Częstochowy. Pięciokrotnie Biuro organizowało pielgrzymki do Rzymu na spotkania z Ojcem świętym. Pielgrzymowano też do miast, które odwiedzał Ojciec święty. Członkowie Biura Radia Maryja zorganizowali również wyjazd na spotkanie z Ojcem świętym we Lwowie w 2001 oraz w 2003 roku w Bratysławie. Chętnie pielgrzymują też do sanktuariów naszej Archidiecezji, biorą udział w pieszych pielgrzymkach do Krypna i świętej Wody. W roku Jubileuszowym postawili na Górze Krzyży w świętej Wodzie krzyż— wotum dziękczynne za Radio Maryja. Każdego roku w rocznicę jego postawienia organizują w świętej Wodzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończone Agapą przy ognisku, w którym uczestniczą słuchacze Radia Maryja z wielu parafii. Na zaproszenie Ks. Proboszcza, Przez lata Biuro pomagało w organizowaniu comiesięcznych spotkań Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w różnych parafiach. Wszystkie te prace i działania ubogacają członków Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja, pogłębiają ich życie duchowe, pomagają wzrastać w wierze oraz miłości do Boga i bliźniego, w drodze do świętości.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.