Wielkość liter

Publicystyka

Oto słowo mocne
Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest pogłębianie formacji  chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Została powołana do istnienia przez papieża Piusa X w 1905 roku w odpowiedzi na wezwanie Ojca świętego w latach 20-tych XX wieku Episkopaty wielu krajów zaczęły tworzyć ramy organizacyjne Akcji Katolickiej. W Polsce prace te rozpoczęły się w 1928 roku. Parafialny oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha został powołany Uchwałą Zarządu Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z dnia 16 października 1997 roku Na mocy decyzji metropolity białostockiego abpa Stanisława Szymeckiego asystentem kościelnym oddziału został Ks. Proboszcz. W pierwszym roku działalności Akcja Katolicka liczyła 15 osób. Obecnie w spotkaniach uczestniczy 23 członków. Prezesem POAK w I kadencji był Ryszard Tur, w II ka­dencji funkcję tę pełni Jerzy Dąbrowski.

Program działalności POAK w I i II kadencji realizowany był w oparciu o przedstawione propozycje Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i inicjatywy własne jej członków.

Podstawową formą działania oddziału Akcji Katolickiej były stałe i cykliczne spotkania formacyjne z udziałem Księdza Asystenta. Głównym celem tych spotkań stało się pogłębianie formacji chrześcijańskiej poprzez wspólną modlitwę, rozważania oraz opracowywanie wybranych zagadnień teologicznych.

Rok 2001 był rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w związku z tym członkowie POAK w czasie spotkań omówili szeroko życie i działalność Prymasa Tysiąclecia.

Od marca do listopada 2001 roku realizowany był też program formacyjny zaproponowany przez ks. bpa Piotra Jareckiego, krajowego asystenta Akcji Katolickiej, przygotowujący duchowo i intelektualnie członków do I Kongresu Stowarzyszenia. W tym 9-miesięcznym okresie odbyli oni nowennę spotykając się dwa razy w miesiącu. Spotkania w pierwsze piątki miesiąca miały charakter modlitewny, natomiast spotkania w trzeci poniedziałek miesiąca były poświęcone rozważaniom intelektualnym. Po zakończeniu nowenny spotkania formacyjne powróciły do wcześniejszych terminów, czyli ponownie odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca. Tematom realizowanym na kolejnych spotkaniach przewodziło hasło: „Poznać Chrystusa".

Referaty na spotkania formacyjne przygotowywali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickich. Po wygłoszonym referacie i ustosunkowaniu się do niego Księdza Asystenta, następowała często ożywiona dyskusja wszystkich zgromadzonych.

Członkowie Akcji Katolickiej brali i biorą czynny udział w życiu Kościoła lokalnego: Janina Mrozowska prowadzi parafialne biuro Radia Maryja; Helena Kondzior opiekuje się dziećmi i młodzieżą z „Białej Procesji", organizuje również dla tej młodzieży pielgrzymki do miejsc świętych na Podlasiu; Zbigniew Klimaszewski propaguje życie kościelne i działania Akcji Katolickiej w lokalnej prasie katolickiej i świeckiej. Członkowie POAK: Helena Kondzior i Zbigniew Klimaszewski swoją działalnością wspierali prace Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej: Helena Kondzior uczestniczyła w pracach statutowych AIAK, zaś Zbigniew Klimaszewski był rzecznikiem prasowym XV Katolickiego Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej.

Wszyscy członkowie Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha byli także aktywni poza parafią: brali udział w wielu pielgrzymkach i spotkaniach z Ojcem świętym; uczestniczyli w corocznie organizowanych przez Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej wielkopostnych dniach skupienia; uczestniczyli w patronackim święcie Akcji Katolickiej „Chrystusa Króla Wszechświata"; brali udział w uroczystościach upamiętniających ocalenie miasta od katastrofy pociągu przewożącego chlor, w Krzyżowej Drodze Ocalenia; byli obecni na spotkaniach w świętej Wodzie, upamiętniających postawienie przez Akcję Katolicką Krzyża Milenijnego.

POAK jest otwarty na współpracę z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi. Współorganizuje wraz z nimi uroczystości religijne i patriotyczne.

W czasie II kadencji POAK wspomagał przygotowania do obchodów święta św. Wojciecha (odpustu parafialnego). Organizował też spotkania opłatkowe dla Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej. W miarę swoich możliwości podejmował wiele inicjatyw (np. zakup kwiatów na Grób Pański, dofinansowywanie wycieczek ministrantów i „białej procesji", pomoc w organizacji występów chóru Uniwersytetu w Białymstoku w kościele św. Wojciecha).

Członkowie POAK biorą również czynny udział we Mszy św. o godzinie 11-tej w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Czytają Słowo Boże i modlitwę wiernych, zawierzając aktualne intencje Bogu.

Wspólne działanie i modlitwa POAK zmierzają w kierunku Nowej Ewangelizacji, są szkołą miłości, siły, jedności i pokory. Uczą wspólnego działania i rozwiązywania problemów w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i wspólnotę parafialną.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2018
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.