Wielkość liter

XI niedziela zwykła

Boża pedagogia

Po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego weszliśmy w okres zwykły roku liturgicznego. W czytaniach niedzielnych słyszymy dziś o przymierzu Boga z Izraelem. Bóg - Człowiek, czyli Jezus Chrystus zawiera Nowe Przymierze z Nowym Ludem wybranym. Kryterium nie jest już narodowość, ale wiara w Chrystusa. Przez Krew Jego zostaliśmy pojednani z Bogiem.

Jednakże Chrystus Pan też postępuje metodycznie. Swoich uczniów posyła z apostolską misja najpierw do Izraelitów.  To im chce przez to przypomnieć o Starym Przymierzu, na który ma zbudować Nowe Przymierze. Po Zmartwychwstaniu słyszymy bowiem słowa: "Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody..." Kościół kontynuuje uniwersalną misję swojego Mistrza.

ks. Marek Czech

 
Niedziela Trójcy Przenajświętszej

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS...

    Bóg jest jeden, dobry jest i sprawiedliwy. Najpierw objawia się wybranemu narodowi, potem Syna swego objawia - znowu najpierw temu samemu wybranemu narodowi - ale Syn nie ogranicza się do jednego narodu, lecz objawia się całemu światu. Z Nim i przez Niego objawia się Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. O Synu, który ma przyjść na świat mówi już pierwsza księga Biblii (księga Rodzaju). Ta sama księga mówi też o Duchu, który  unosił się nad światem.  Ileż razy pojawia się odniesienie do Trójcy w Starym Testamencie, poprzez trzykrotnie powtarzane słowa: Święty, Święty, Święty...?

  Ojciec posyła na Ziemię Syna, który w pełni objawia Ojca (Bóg jest miłością) i Ducha Świętego, w jedności z którym jest obecny w Kościele "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"). Zesłany przez Ojca i Syna Duch Święty - w jedności z Ojcem i Synem - prowadzi dzieło zbawienia świata.

  ks. Marek Czech

 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Duch zstępuje i tchnie

  Pan Jezus obiecał, że ześle swoim uczniom Pocieszyciela.  Duch Święty o d Ojca i Syna pochodzi, w jedności z Synem prowadzi Jego dzieło na ziemi. Jezus wszak zapewnił, że pozostanie z uczniami aż do skończenia świata.

  Duch Święty jest Duszą Kościoła. Najpierw przemienia niedowierzających, niepewnych i strachliwych uczniów w Apostołów, którzy ruszają w świat. Dzielnie głoszą Ewangelie i świadczą o Zmartwychwstaniu Chrystusa.  Nie cofają się przed prześladowaniami. Nie straszni im są mocarze ówczesnego świata. Nie cofają się przed atakami i prześladowaniami. Są mocni i twardzi do końca - są mocni Duchem Świętym.

  Cały Kościół jest mocny w Duchu.  Bramy piekielne go nie przemogą, bo jest w nim Chrystus, który działa w Duchu Świętym.

ks. Marek Czech

 

 
VII niedziela wielkanocna

Zamknięcie i nowe otwarcie
  Chrystus Pan definitywnie zamyka swoją ziemską misję. Przeszedłszy Paschę, wrócił do swoich uczniów i uczennic, aby ich umocnić w wierze. Tylko im bowiem się ukazywał, z nimi rozmawiał. Najpierw ukazał się kobietom i od razu stwierdził, ich wiarę. Uczniowie byli bardziej oporni, ale oni też uwierzyli. Chrystus obdarzył ich władzą odpuszczania grzechów i wydał im ostatni swój ziemski rozkaz: "idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody...". Zapewnił, że będzie z nim aż do skończenia
świata. Obiecał swoją obecność w Duchu Świętym, którego ześle Ojciec.
  A jednak Łukaszowy opis  Wniebowstąpienia (na początku Dziejów Apostolskich) pokazuje dezorientację uczniów. Czy bardziej byli zdumieni, czy wciąż trawieni niedowiarstwem?
To potrwa do Dnia Pięćdziesiątnicy - do Zesłania Ducha Świętego.

ks. Marek Czech

 

 
VI niedziela wielkanocna

Duch Święty Pocieszyciel przybędzie

  Zapowiada Go Jezus Chrystus, Modlą się o Niego Apostołowie.  To On - Duch Święty ma umocnić ich, ma wyjaśnić im i umożliwić definitywne zrozumienie wszystkiego, czego nauczał ich Mistrz. Jezus podkreśla swoją jedność z Ojcem w Duchu Świętym.  Zapewnia, ze będzie działał w Duchu i przez Niego.

  Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, jest Osobą - Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Duszą Kościoła. To On nada odwagi Apostołom, którzy otwarcie będą głosić Ewangelię. To On poprowadzi ich w różne strony świata. Pod Jego natchnieniem ruszą "na cały świat, aby nauczać wszystkie narody i udzielać chrztu" - jak im to polecił przed swoim wstąpieniem do Nieba Jezus Chrystus. On pozostaje z nimi i z ich następcami do końca świata - pozostaje, działając w Duchu Świętym.

ks. Marek Czech

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 131
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.