Wielkość liter

XIII niedziela zwykła

Wezwani do wolności

   "Wolność" - to jeden z najczęściej używanych i nadużywanych terminów w naszych czasach. Już dwa tysiące lat temu Apostoł Paweł - podkreślając, że "ku wolności wyswobodził nas Chrystus" - przestrzegał przed złym, błędnym jej rozumieniem. Wolność to nie jest hołdowanie ciału, uleganie jego popędom.

  Niestety, obecnie w ten właśnie sposób rozumie się wolność.  Łamanie barier moralnych, deptanie Bożych przykazań, dogadzanie swoim popędom i emocjom - to nazywa się wolnością.  Niestety, rzesze ludzi - egoistów, cieszących się tego typu "wolnością" czyni ogrom krzywdy innym rzeszom ludzi. Rozpusta, rozwody, dewiacje seksualne, wyzysk, lichwa - to przejawy "wolności" której ofiarą padają miliony ludzi. Ci zaś, co z takiej "wolności" korzystają, ulegają osobowej i moralnej degradacji. Cała nasza cywilizacja odczuwa coraz boleśniej skutki złego pojmowania i takiegoż praktykowania wolności.

   Generalnie, zapomnieliśmy że wolność jest w Chrystusie, że iść za Nim mogą tylko ludzie wolni, niczym niezwiązani, stale walczący o uwolnienie się od własnych grzechów i słabości. Albowiem - jak powiedział jeden z wielkich poetów - "tylko własna podłość ducha, szyję wolnych zgina do łańcucha". A Chrystus ku wolności nas wyswobodził.

ks. Marek Czech

 
XII niedziela zwykła

Chrystrocentryzm

    Wszystko prowadzi do Chrystusa. Do Niego wiedzie Stary Testament, w którym tak wiele jest zapowiedzi proroków o Jego Misterium. Dotyczą one zarówno Jego  Wcielenia, jak też Misterium Paschalnego ("będą patrzeć na Tego, którego przebodli" - czytamy dzisiaj w Księdze Proroka Zachariasza w ramach  1-szego czytania).

   Chrystus wprowadza zupełnie nową jakość - znika kryterium narodowe, tak ważne dla religii mojżeszowej - albowiem wszyscy w Nim ochrzczeni stają się jednością (Nie ma już Żyda, ani Greka, poganina, niewolnika, ani wolnego... wszyscy są kimś jednym w Chrystusie").

    Fragment Ewangelii przypomina i mocno akcentuje wymiar krzyża w Misterium Chrystusa i wagę Jego Męki dla zbawienia świata.

ks. Marek Czech

 
XI niedziela zwykła

Bóg miłosierny dla tych, którzy miłosierdzia pragną

  Miłosierdzie jest w obecnych czasach - można rzec - "na topie". Mamy Rok Miłosierdzia. Kult Miłosierdzia głosił św. Jan Paweł II. Głosi go również obecny papież Franciszek. Interpretując jego adhortację "Amoris Laetitia" (Radość miłości") - niektórzy biskupi - oczywiście w ramach kultu  Bożego Miłosierdzia - głoszą, że osoby rozwiedzione i żyjące w ponownych związkach (czyli w grzechu, choć oni unikają mówienia o grzechu), mogą przystępować do Komunii świętej, bo "Bóg jest miłosierny".

Zapominają jednak o tym, o czym mówią dzisiejsze czytania - o tym, że w celu uzyskania miłosierdzia należy uświadomić sobie swoją grzeszność i żałować za grzechy. Tak uczynił król Dawid, który dopuścił się cudzołóstwa i zabójstwa. Tak uczyniła również jawnogrzesznica, która obmywała nogi Chrystusa i włosami je ocierała. Oni się nie usprawiedliwiali, nie mówili o "trudnych czasach", o "skomplikowanych okolicznościach życiowych", ani o "niejednoznacznościach moralnych".  Oni żałowali i o miłosierdzie błagali.

ks. Marek Czech

 
X niedziela zwykła

Bóg jest Bogiem żywych

    Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwie sceny wskrzeszenia zmarłych. Dzieli je siebie kilkaset lat. Łączy je fakt, że mocodawcą wskrzeszenia zmarłych jest Bóg.  W opisie starotestamentalnym dział On przez proroka, który pokornie i usilnie modli się o przywrócenie życia małemu chłopcu. Bóg wysłuchuje Eliasza i przez niego dokonuje aktu przywrócenia życia.

   Jezus Chrystus - jako Bóg Wcielony - swoim słowem wskrzesza zmarłego młodzieńca. Działa w jedności z Ojcem w Duchu Świętym. Pokazuje w ten sposób, że jest Panem życia i śmierci. Udowadnia też, że śmierć nie jest totalnym końcem człowieka.. Bóg może przywrócić zmarłemu życie ziemskie, zapewnia również wszystkim życie wieczne - wszystkim, którzy Go kochają i kroczą drogą Jego Ewangelii.

 
IX niedziela zwykła

Wiara żywa, mocna i niezmienna

  Jeden ze starożytnych pisarzy kościelnych stwierdził, że "dusza jest naturalnie chrześcijańska". Czy miał na myśli również rzymskiego setnika, który - choć poganin - zwraca się do Chrystusa Pana z prośbą o uzdrowienie swojego sługi. Ta prośba wynika z jego silnej wiary w to, że Chrystus może to uczynić. Pan ocenia jego wiarę bardzo wysoko, mówiąc że w całym Izraelu nie nie znalazł nikogo tak mocno wierzącego. Rzymianin zapewne nie miał pojęcia o tym, że Jezus Chrystus jest Wcielonym Bogiem, a jednak wierzył w Jego moc.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 63 z 123
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.