Wielkość liter

Boże Narodzenie '2016

Zniebazstąpienie

  Radujcie się ludzie! Bóg zstąpił z nieba na ziemię Przedwieczny wszedł w ludzki czas. Wszechmocny założył sobie kajdany człowieczej natury. Najwyższy uniżył się (i to jak - w stajni się narodził!). Nieśmiertelny przyjął to, co było śmiercionośne.

  Po co to wszystko uczynił? Boi mu na człowieku zależało i wciąż zależy. On naprawdę kocha każdego człowieka. Bóg w Chrystusie pochyla się głęboko nad człowiekiem, przyklęka wręcz przy człowieku Niegdyś stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Teraz sam upodabnia się do człowieka we wszystkim, oprócz grzechu. Bierze na siebie jednak konsekwencje grzechu i dlatego przeszedł przez cierpienie, ukoronowane śmiercią.

  Wcielony Bóg we wszystkim solidaryzuje się z człowiekiem, albowiem jest Bogiem - Miłością. Oto prawdziwa Ewangelia - zaprawdę Dobra Nowina dla nas wszystkich. Jaśniejący w noc narodzin Bóg bardzo kocha człowieka.

  ks. Marek Czech

 
IV niedziela Adwentu

Cień Ojca

  Pan jest blisko! Wkrótce przybędzie! Przygotowujemy się na świętowanie Jego narodzenia w ludzkim ciele.

Ta niedziela przybliża nam szczególnie postać św. Józefa.  To jego Bóg wyznaczył na strażnika swojego Syna. To on miał uchodzić za ojca Jezusa Chrystusa. Człowiek to wielce szlachetny. Z pewnością poczuł się boleśnie zraniony, gdy ujrzał Maryję brzemienną i wiedział, że to nie jego dziecko. Strasznie musiało go zaboleć. Nie celebrował jednak swojej boleści, nie chciał narażać Maryi na hańbę i śmierć. Wolał się usunąć, oddalając wiarołomną - jak sądził - małżonkę. Dopiero anioł Pana wszystko mu wyjaśnił. Szlachetny Józef przyjął bez zastrzeżeń wolę Boga.

ks. Marek Czech

 
III niedziela Adwentu

Niedziela radości ("Gaudete" - radujcie się!)

  Dotykamy radości tych, którzy dwa tysiące lat temu oczekiwali na przyjście Chrystusa. Czekali, bo wierzyli w zapowiedzi proroków. Ich oczekiwanie było czyste, nie wypaczone jak u faryzeuszów (ci oczekiwali wodza, który poderwie Żydów do antyrzymskiego powstania). Ludzie, którzy zrozumieli przesłanie przez proroków głoszone, nie pojmowali przyszłego Mesjasza tak wąsko (nacjonalistycznie). Rozumieli, że ma on wyzwolić wszystkich ludzi od grzechu i wszystkim wskazać drogę zbawienia.

  Zapowiedzi się spełniają. Jan Chrzciciel zamyka definitywnie epokę Starego Testamentu i wskazuje na Tego, który otwiera nową epokę - Nowego Testamentu. Jan wzywa do przygotowania się na przyjście Chrystusa

  I my cieszmy się, bo wkrótce będziemy świętować zejście Pana na ziemię.

ks Marek Czech

 
II niedziela Adwentu

Wizja drugiego przyjścia Pana

  Pierwszy okres adwentu (od I niedzieli do 16 grudnia) uświadamia nam prawdę o drugim przyjściu Pana. Kiedy ono nastąpi i jak się dokona -jak zostaną zakończone dzieje tego świata - tego nie wiemy. Wiadomo jednak, że z ponownym przyjściem Chrystusa na Ziemię, wszystko zostanie odmienione. Sugestywna wizja - opisana w pierwszym czytaniu (z Księgi Izajasza) ukazuje nam piękny, harmonijny świat, który jest  bezpieczny dla każdego.

  Trzeba jednak być przygotowanym na drugie przybycie Chrystusa. Stąd słyszymy wezwanie do nawrócenia, do bycia w gotowości. Znaczy to, że winniśmy żyć zgodnie z  Bożymi przykazaniami, zgodnie z Ewangelią. Wtedy Pan, który przyjdzie na Ziemię po raz drugi, zastanie nas przygotowanych.

  ks. Marek Czech

 
I niedziela Adwentu

  Rozpoczynamy Adwent - czas oczekiwania na przyjście Pana. Przypominamy sobie oczekiwanie biblijnych Izraelitów na przyjście obiecanego przez Boga i zapowiadanego przez proroków Mesjasza (Chrystusa - Namaszczonego, czyli wybranego przez Boga do wyjątkowego zadania). Wsłuchujemy się w słowa proroków - zwłaszcza Izajasza, zwanego prorokiem adwentowym, przygotowujemy się do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia.

  Jednak pierwszy okres adwentu (do 17 grudnia) przypomina nam o tym, że Pan przyjdzie ponownie - nuż nie jako bezbronne dziecko, lecz jak  Sędzia, który - kończąc nasz świat - osądzi żywych i umarłych. Kiedy to nastąpi? Nie wiemy. Możemy jednak dostrzec znaki (trzęsienia ziemi, wojny, wielkie prześladowania wyznawców Chrystusa, odstępstwo milionów ludzi od wiary świętej), słyszymy o zbliżających się nieuchronnie wybuchach tzw. superwulkanów, które to eksplozje spowodują niewątpliwie koniec

naszego świata. Słyszymy o możliwości uderzenia w Ziemię jakiejś komety czy wielkiego meteorytu. Dlatego winniśmy brać sobie do serca wezwania Chrystusa do gotowości na Jego powtórne przyjście.

ks. Marek Czech

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 123
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.