Wielkość liter

XVI niedziela zwykła

Zboże i chwasty

  Dobro i zło - to dwa podstawowe przeciwieństwa istniejące w rzeczywistości. Zło tak na nas działa, ze niejeden człowiek potrafi powiedzieć, iż jest go więcej, aniżeli dobra. To nieprawda. Zło robi na nas takie wrażenie dlatego, że jest bardzo odczuwalne - jako anomalia, brak dobra. Choroba to brak zdrowia. Jeśli boli nas ząb, nikt nie powie, że to drobiazg, że "to tylko ząb - czyli jakieś 0,5% organizmu".  Kiedy boli ząb - cały człowiek jest chory.

  Nieraz też zadajemy pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza zło, dlaczego je toleruje. Odpowiedź przynosi dzisiejsza Ewangelia. Chwast (zło) rośnie w zbożu aż do żniw. Gdy czas nadejdzie - zboże trafi do spichrzów, a chwasty zostaną rzucone w ogień. Jak mówi stare polskie przysłowie, "Bóg choć nie rychliwy, ale sprawiedliwy". Każdemu daje szanse, aby wszedł na drogę zbawienia, bo "Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył wiecznie.

ks. Marek Czech

 
XV niedziela zwykła

Słowo niesie wolność

  Bóg zwraca się do ludzi poprzez Wcielenie swojego Syna - Słowa, które staje się Ciałem. Bóg przemawia Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie.    Wcielony Syn Boży głosi Ojca swoim ludzkim życiem. Głosi także Orędzie Ojca słowem.  Przez słowo ("Słowem więc Wcielone Słowo") apeluje do ludzi jako istot wolnych.

  Bóg nie gwałci wolności człowieka, szanuje ją, respektuje.  Siewca ewangeliczny sieje słowo, ale to, czy ziarna wschodzą - i jak wschodzą (jaki plon wydają) - to rezultat ludzkiej wolności.. Człowiek może powiedzieć Bogu "nike". Jako wolny może powiedzieć "nie" Chrystusowi, ale czy wolno mu? I w imię czego wolno (Jan Paweł II)?

  Czyż największym głupstwem człowieka nie jest odrzucenie słowa, które kieruje do niego sam Bóg???

ks. Marek Czech

 

 
XIV niedziela zwykła

 Chrystus - do wszystkich i dla wszystkich

  Starotestamentalny wybór narodu - ludu Bożego - ulega dezaktualizacji. Kryterium Bożego wyboru i przynależności do wybranego ludu - przestaje się liczyć.  Wcielony Bóg przychodzi na świat w Izraelu i zwraca się najpierw do Izraelitów - ale nie poprzestaje na tym. Jego posłannictwo ma charakter uniwersalny - powszechny - katolicki (gr. catholicos - powszechny).

  "Przyjdźcie do mnie wszyscy..." - mówi Chrystus. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody..." - wzywa Apostołów.   Zesłany na ziemię Bóg ustanawia nowy naród wybrany - nowy Izrael. Kryterium przynależności do niego nie jest jakiekolwiek pochodzenie, lecz wiara w Jezusa Chrystusa - Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca.

ks. Marek Czech

 

 
XIII niedziela zwykła

Chrystus ponad wszystko

  Wcielony Bóg - Jezus Chrystus oddał się całkowicie na Ofiarę za nasze zbawienie.  ON - Bóg, który stał się człowiekiem, żył ludzkim życiem, cierpiał ludzkim cierpieniem, umarł ludzką śmiercią (i to bardzo okrutną) - domaga się od nas odpowiedzi w postaci odwzajemnienia w miłości.. Dla wyznawcy Jezusa Chrystusa nic nie może być ważniejszego, niż właśnie Chrystus.  Nikt nie może być ważniejszy od Niego.

   Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu.  Stawiając Chrystusa ponad wszystko, nie uchybię nikomu. Przeciwnie - każdy będzie dowartościowany, dzięki temu, że na pierwszym miejscu jest Bóg.

  Za Nim też trzeba nieść swoje krzyże, bo wtedy ich dźwiganie będzie sensowne.  Krzyże  i tak dostajemy, a jeżeli nie łączymy ich z Krzyżem Chrystusowym, możemy  być przygnieceni a nawet zgnieceni pod ich ciężarem.

ks. Marek Czech

 

 
XII niedziela zwykła

Dusza jest najważniejsza

Dzisiejszy świat redukuje człowieka do wymiaru animalnego, czyli zwierzęcego.  Czyni z człowieka zezwierzęconego materialistę, który pozbawia się i pozwala się pozbawiać wszelkich odniesień do Boga. Ateizm - zarówno ten wyintelektualizowany, teoretyczny; jak i ten pospolity, praktyczny - jest śmiertelną trucizną dla duszy.

Chrystus przestrzega nas przed strachem o zabicie ciała. Należy bać się zabicia duszy.  Należy bać się Boga, który taką martwą duszę, zatrutą ateizmem bądź też grzechami śmiertelnymi, za które się nie żałuje - może zatracić w piekle.

Należy trzymać się blisko Boga, aby nie ulec zatruciu duszy.  Trzeba odważnie wyznawać Chrystusa i przyznawać się do Niego, aby On przyznał się do nas przed Ojcem.

ks Marek Czech

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 145
© 2019
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.