Wielkość liter

Publicystyka

Oto słowo mocne
Niedziela Trójcy Przenajświętszej

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS...

    Bóg jest jeden, dobry jest i sprawiedliwy. Najpierw objawia się wybranemu narodowi, potem Syna swego objawia - znowu najpierw temu samemu wybranemu narodowi - ale Syn nie ogranicza się do jednego narodu, lecz objawia się całemu światu. Z Nim i przez Niego objawia się Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. O Synu, który ma przyjść na świat mówi już pierwsza księga Biblii (księga Rodzaju). Ta sama księga mówi też o Duchu, który  unosił się nad światem.  Ileż razy pojawia się odniesienie do Trójcy w Starym Testamencie, poprzez trzykrotnie powtarzane słowa: Święty, Święty, Święty...?

  Ojciec posyła na Ziemię Syna, który w pełni objawia Ojca (Bóg jest miłością) i Ducha Świętego, w jedności z którym jest obecny w Kościele "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata"). Zesłany przez Ojca i Syna Duch Święty - w jedności z Ojcem i Synem - prowadzi dzieło zbawienia świata.

  ks. Marek Czech

 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Duch zstępuje i tchnie

  Pan Jezus obiecał, że ześle swoim uczniom Pocieszyciela.  Duch Święty o d Ojca i Syna pochodzi, w jedności z Synem prowadzi Jego dzieło na ziemi. Jezus wszak zapewnił, że pozostanie z uczniami aż do skończenia świata.

  Duch Święty jest Duszą Kościoła. Najpierw przemienia niedowierzających, niepewnych i strachliwych uczniów w Apostołów, którzy ruszają w świat. Dzielnie głoszą Ewangelie i świadczą o Zmartwychwstaniu Chrystusa.  Nie cofają się przed prześladowaniami. Nie straszni im są mocarze ówczesnego świata. Nie cofają się przed atakami i prześladowaniami. Są mocni i twardzi do końca - są mocni Duchem Świętym.

  Cały Kościół jest mocny w Duchu.  Bramy piekielne go nie przemogą, bo jest w nim Chrystus, który działa w Duchu Świętym.

ks. Marek Czech

 

 
VII niedziela wielkanocna

Zamknięcie i nowe otwarcie
  Chrystus Pan definitywnie zamyka swoją ziemską misję. Przeszedłszy Paschę, wrócił do swoich uczniów i uczennic, aby ich umocnić w wierze. Tylko im bowiem się ukazywał, z nimi rozmawiał. Najpierw ukazał się kobietom i od razu stwierdził, ich wiarę. Uczniowie byli bardziej oporni, ale oni też uwierzyli. Chrystus obdarzył ich władzą odpuszczania grzechów i wydał im ostatni swój ziemski rozkaz: "idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody...". Zapewnił, że będzie z nim aż do skończenia
świata. Obiecał swoją obecność w Duchu Świętym, którego ześle Ojciec.
  A jednak Łukaszowy opis  Wniebowstąpienia (na początku Dziejów Apostolskich) pokazuje dezorientację uczniów. Czy bardziej byli zdumieni, czy wciąż trawieni niedowiarstwem?
To potrwa do Dnia Pięćdziesiątnicy - do Zesłania Ducha Świętego.

ks. Marek Czech

 

 
VI niedziela wielkanocna

Duch Święty Pocieszyciel przybędzie

  Zapowiada Go Jezus Chrystus, Modlą się o Niego Apostołowie.  To On - Duch Święty ma umocnić ich, ma wyjaśnić im i umożliwić definitywne zrozumienie wszystkiego, czego nauczał ich Mistrz. Jezus podkreśla swoją jedność z Ojcem w Duchu Świętym.  Zapewnia, ze będzie działał w Duchu i przez Niego.

  Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, jest Osobą - Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Duszą Kościoła. To On nada odwagi Apostołom, którzy otwarcie będą głosić Ewangelię. To On poprowadzi ich w różne strony świata. Pod Jego natchnieniem ruszą "na cały świat, aby nauczać wszystkie narody i udzielać chrztu" - jak im to polecił przed swoim wstąpieniem do Nieba Jezus Chrystus. On pozostaje z nimi i z ich następcami do końca świata - pozostaje, działając w Duchu Świętym.

ks. Marek Czech

 

 
V niedziela wielkanocna

Kamień węgielny, Droga, Prawda i Życie

  To ON, Jezus Chrystus, Istniejący Odwiecznie Bóg - Syn Ojca, który wszedł w czas człowieka, Żył życiem ludzkim, cierpiał ludzkim cierpieniem, umarł ludzką śmiercią. Zmartwychwstał ludzką... nie! - Boską mocą, bo żaden człowiek sam zmartwychwstać by nie mógł. Bóg Człowiek, który w swojej ludzkiej naturze poniósł śmierć - zmartwychwstał mocą Bożą (płynącą z Bożej Osoby i Bożej natury, z którą złączył naturę ludzką).

  Dla tych, którzy w to wierzą, Chrystus jest niczym kamień węgielny, który podtrzymuje, wznosi i umacnia wiarę i życie.   Dla tych, którzy wierzą - jest On drogą, po której kroczą, uosabia Prawdę o zbawczej miłości Boga do ludzi. Jest Życiem, bo dzięki Niemu mamy nadzieję na życie wieczne.

  ks. Marek Czech

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 139
© 2017
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.