Wielkość liter

Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha".

"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu".

W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. "Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia"

Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Dział drugi, Rozdział pierwszy, Artykuł III: Sakrament Eucharystii.   

Informacje praktyczne


W związku z panującą pandemią koronawirusa jesteśmy zmuszeni do zorganizowania w tym roku I Komunii św. w małych grupach. Priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników uroczystości.

Propozycja ta jest też zgodna z zarządzeniem abp. Tadeusza Wojdy (z 17.04.2020 r.): „dopuszcza się możliwość organizowania I Komunii św. indywidualnej lub w małych grupach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności”.

Grupa 31.05. niedz. godz. 11.00 – 8 dzieci
 • próba - 25.05. pon. godz. 18.45
 • spowiedź – 30.05. sob. godz. 9.00
 • poświęcenie pamiątek – 1.06. pon. godz. 18.00
 
Grupa 11.06. czw. godz. 11.00 – 8 dzieci
 • próba - 8.06. pon. godz. 18.45
 • spowiedź – 10.06. śr. godz. 18.45
 • poświęcenie pamiątek – 12.06. pt. godz. 18.00

Grupa 14.06. niedz. godz. 14.00 – 10 dzieci

 • próba - 9.06. wt. godz. 18.45
 • spowiedź – 13.06. sob. godz. 9.00
 • poświęcenie pamiątek – 15.06. pon. godz. 18.00

Chłopcy w komżach, dziewczynki w albach.
Proszę o białe maseczki dzieciom.

Dalsze informacje ok. 15.08.br.
 
Gdyby ktoś miał obiekcje co do tych terminów, pozostają dodatkowe terminy wrześniowe 13.09. i 20.09. niedziela godz. 14.00 lub możliwość przystąpienia dziecka do I Komunii św. indywidualnie (w dzień powszedni w czerwcu, o godz. 18.00), po  wcześniejszym ustaleniu terminu z księdzem. Zachęcam i proszę o Komunię św. przed wakacjami!

Przed każdą I Komunią św. będzie jedna próba.

Spowiedź dzieci i najbliższej rodziny na dzień przed I Komunią św.

Po każdej I Komunii św. dzieci będą uczestniczyły raz we Mszy św., w tzw. białym tygodniu (by poświęcić pamiątki, zrobić zdjęcia itd.).

Proszę zgłaszać pasujący termin (z podaniem liczby planowanych gości – nie możemy przekroczyć liczby 78 osób w kościele na Mszy św.) na adres mailowy Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (adres mailowy założony wyłącznie na potrzeby organizacji I Komunii św. w 2020 r.).

Na wypadek dużej liczby dzieci chcących przystąpić w jednym terminie do I Komunii św. będę zachęcał do zmiany na inny termin – lub będziemy musieli dokonać podziału na mniejsze grupy (po 10 dzieci) i wyznaczyć nowe terminy.

Ks. Adam Szot


PLAN  SPOTKAŃ  POSZCZEGÓLNYCH  KLAS
W związku z panującą pandemią koronawirusa spotkania są zawieszone. O ewentualnej zmianie sytuacji w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.
 • Dzieci klas I-szych Szkoły Podstawowej będą miały Mszę Św. w I-szą Niedzielę miesiąca X; XII; II; IV i VI o godz. 12.30. Po Mszy Św. katecheza w kościele przygotowująca do I Komunii Św.. Opiekunem jest Ks. Adam Szot.

 • Dzieci Klas II-gich Szkoły Podstawowej będą miały Mszę Św. w II-gą Niedzielę miesiąca X; XII; II; IV i VI o godz. 12.30. Po Mszy Św. katecheza w kościele przygotowująca do I Komunii Św.. Opiekunem jest Ks. Marek Lipiszko.

 • Dzieci klas III-cich Szkoły Podstawowej będą miały Mszę Św. w III-cią Niedzielę miesiąca IX; X; XI; XII; I; II; III i IV o godz. 12.30. Po Mszy Św. katecheza w kościele przygotowująca do I Komunii Św. Opiekunem jest Ks. Adam Szot.

 

Wymagane dokumenty


 • metryka chrztu dziecka

 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia I-szej Spowiedzi i Komunii św.

Ważne


Wszystkie sakramenty udzielane są zawsze w parafii właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. W tym celu należy wcześniej w parafii zarejestrować się (osobiście w kancelarii lub przy okazji odwiedzin kolędowych). 

 
© 2020
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.