Wielkość liter

Parafianie: grupy modlitewne, organizacje, stowarzyszenia

Przy parafii św. Wojciecha BM w Białymstoku działa szereg ruchów modlitewnych, organizacji i stowarzyszeń. Jeżeli chcesz ciekawie i mądrze spędzić swój wolny czas, jeżeli chcesz pogłębić swoją wiarę, jeżeli poszukujesz ludzi, którzy myślą i czują podobnie jak Ty - dobrze trafiłeś!

 
Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Białymstoku

    Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem wiernych katolików, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji celów apostolskiego Kościoła. Ten publiczny ruch katolików świeckich zmierza do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi i tym samym przeciwdziała rozwojowi prądów liberalnych i antyklerykalnych.

    Akcja Katolicka kształtowała swoje początki już w połowie XIX wieku podczas pontyfikatu papieża Piusa X. Jednak jej rozwój strukturalny nastąpił za kolejnego papieża Piusa XI, któremu nadano przydomek: „ojciec Akcji Katolickiej”. Orędownikiem powołania Akcji Katolickiej na terenie Polski był arcybiskup krakowski Adam Sapieha. Decyzję o formalnym jej utworzeniu podjęła Konferencja Episkopatu Polski w kwietniu 1930 roku. Zaraz potem opracowano Statut organizacyjny, który został zatwierdzony przez papieża Piusa XI. Za patrona Akcji Katolickiej obrano św. Wojciecha. Dzisiaj Stowarzyszenie posiada również drugiego patrona, którym jest św. Jan Paweł II.

Czytaj całość
 
Biała procesja

Procesja, to swoisty sposób oddania hołdu Chrystusowi Eucharystycznemu, to pochód modlitewny. Procesja, to publiczne oddanie hołdu Bogu - naszemu Stwórcy. Jest to też radosne wyznanie naszej wiary, wyrażenie podziękowania za łaski otrzymane, to prośba o przebłaganie.

W historii różnych kultur przedchrześcijańskich spotykane były procesje: w Babilonii, w Egipcie, Rzymie czy też w Grecji. Księga Pisma św. Starego Testamentu, zwana Królewską, wspomina jak Dawid przenosił procesjonalnie Arkę Przymierza i tańczył przed nią radośnie.

Obecnie w każdej parafii istnieje Biała Procesja. Biała Procesja - to wizytówka całej parafii, a biorący udział w procesji - to wizytówka rodziny katolickiej.

Biała Procesja w naszej parafii służy Panu Jezusowi począwszy od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00. W okresie zimowym Biała Procesja nie bierze udziału. Opiekunem Białej Procesji są osoby świeckie:

 • Anna Bańkowska tel.: 794 380 063

  Zachęcamy rodziców małych dzieci, młodzież, osoby dorosłe do tej procesji. Prosimy kontaktować się na powyższe telefony.

   

   

   
  Biuro Radia Maryja

  Biuro Radia Maryja przy parafii św. Wojciecha – tel. 85 732 16 17.

  Radio Maryja — jako pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa powstało 7 grudnia 1991 roku. Jednakże nadawanie swojego programu w Białymstoku rozpoczęło 6 kwietnia 1993 roku w Niedzielę Palmową.

  Radość z faktu, że jest wreszcie katolickie radio, wyzwalała w jego słuchaczach inicjatywę służenia mu pomocą. I tak zrodził się na antenie radia pomysł tworzenia w terenie Biur Radia Maryja. W parafii św. Wojciecha kilku słuchaczy, z różnych wspólnot parafialnych, zwróciło się z prośbą do Ks. Proboszcza o zgodę na utworzenie Biura Radia Maryja. Rozpoczęło ono swoją działalność w parafii w dniu 18 lipcu 1993 roku Społeczną pracę w tym Biurze pełniły dotychczas następujące osoby: Janina Mrozowska, Mirosława Borowska, Halina Grzech, Andrzej Malinowski, Zygmunt Pałkiewicz, Henryk Topolewicz, Regina Burzyńska, Daniela Czerniawska i Adam Sobolewski.

  Czytaj całość
   
  Bractwo św. Wojciecha

  Bractwa kościelne są zrzeszeniami religijnymi, powoływanymi dekretem władzy kościelnej, mającymi osobowość prawną, własną administrację i statuty. Powstawały w środowisku chrześcijan dla dokonywania dzieł miłości, bożności i pokuty, ale bez warunku składania szczególnych ślubów i prowadzenia życia wspólnotowego. Na ziemiach polskich pierwsze bractwo powstało w XII w. u o.o. benedyktynów w Lubiniu, a następnie w XIII wieku u bożogrobców w Miechowie. W Białymstoku do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie należą: senatorowie — Barbara Łękawa i Jan Szafraniec oraz prezydent miasta Białegostoku Ryszard Tur.

  Czytaj całość
   
  Caritas

  Caritas jest organizacją ustanowioną przez Konferencję Episkopatu, w celu dawania konkretnych dowodów miłości przez wspólnotę kościelną, w formach dostosowanych do czasów i potrzeb. W Polsce do powołania ogólnokrajowego organu pod nazwą Instytut Caritas doszło w 1929 roku. Przy parafii św. Wojciecha, niemal od początku jej istnienia, działała grupa charytatywna „Diakonia Miłosierdzia Chrześcijańskiego", której przewodziła na początku Helena Ziembińska, potem zaś Jadwiga Sawicka, a obecnie Katarzyna Skorulska. Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz. Grupa ta z czasem przerodziła się w Caritas Parafii św. Wojciecha.

  Czytaj całość
   
  Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego

  Rozwój kultu Miłosierdzia Bożego według duchowości św. Faustyny zaszczepił i rozpowszechnił sam Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, gdyż był przekonany, iż kult ten przyczynia się do nawrócenia niewiernych i błędnowierców, którzy z powodu wielkości swoich grzechów boją się myśleć o Bogu sprawiedliwym, natomiast pod wpływem idei Miłosierdzia chętnie garną się do Niego. Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego w parafii św. Wojciecha działa od 1979 roku i liczy obecnie około 30 osób. Organizatorką jak również inicjatorką wielu przedsięwzięć i wszelkich poczynań związanych z działalnością grupy była śp. Maria Marcheluk. Ona zakupiła mały obraz Jezusa Miłosiernego, który przynosiła każdego tygodnia na spotkania do kościoła, aż do chwili zawieszenia go w kościele przez ks. Ryszarda Kotkowicza.

  Czytaj całość
   
  Domowy Kościół

  Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie jest celem „Domowego Kościoła”. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej „Equipes Notre Dame”, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego.

  „Domowy Kościół” (DK) jako gałąź rodzinna Ruchu „światło-Życie” , nazywany także Oazą Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formację świeckich działających w Kościele. Jest on jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. „Domowy Kościół” zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu „światło-Życie” Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego (przed kilku laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ.

  Czytaj całość
   
  Grono Przyjaciół Seminarium Duchownego

  Wspólnota Grona Przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego przy parafii św. Wojciecha powstała z inicjatywy ks. wicerektora Henryka Żukowskiego podczas trwania Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, we wrześniu 1995 roku. Podczas uroczystości na listę wpisały się 84 osoby. Na inauguracyjne spotkanie, które odbyło się w pierwszy poniedziałek października 1995 roku, zaproszone zostały władze Seminarium, które zapoznały grupę z problemami uczelni oraz przedstawiły, przez jakie etapy przechodzi młody człowiek, który zdecydował się pójść za Chrystusem.

  Czytaj całość
   
  Kółka Żywego Różańca

  Inicjatorką Żywego Różańca była żyjąca w pierwszej połowie XIX wieku Francuzka Paulina Jaricot, córka kupca i producenta jedwabiu z Lyonu, która postanowiła poświęcić się wyłącznie Bogu. Uczyniła ona z Różańca modlitwę odmawianą powszechnie w całym Kościele. W 1826 roku powołała pierwsze piętnastoosobowe grupy („róże"), w których każdy z członków miał odmawiać codziennie tajemnicę Różańca i rozważać treść. Z czasem przyjęła się praktyka comiesięcznych spotkań i modlitwy całej róży oraz wymieniania się tajemnicami różańcowymi na kolejny miesiąc. Żywy Różaniec szybko rozpowszechnił się w całej Europie.

  Czytaj całość
   
  Liturgiczna Służba Ołtarza

  Ministrant lub minister (łac. ministro - służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, oraz nabożeństw).

  Centrum życia każdej parafii stanowi Eucharystia. Miejscem jej przeżywania jest kościół. Przy kościele zawsze gromadzi się służba liturgiczna. Do niej właśnie należą ministranci.

  Wszyscy ministranci objęci są programem formacyjnym, który najogólniej można by streścić słowami: Wychowanie przez liturgię.

  Czytaj całość
   
  Odnowa w Duchu świętym

  Odnowa w Duchu świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Jej członkowie stale nawracają się do Jezusa Chrystusa, otwierając się na Ducha świętego - Trzecią Osobę Trójcy świętej, Pana i Ożywiciela, który tchnie życie w Kościół i jest źródłem jego odnowy. Przyjmują dary Ducha świętego i służą nimi swoim wspólnotom i całemu Kościołowi. Natchnieni Duchem świętym ewangelizują chrześcijan, kulturę i struktury społeczne.

  Czytaj całość
   
  Parafialna Rada Duszpasterska

  Parafialna Rada Duszpasterska, która istnieje od 19 marca 1991 roku, jest ważną formacją pomocną proboszczowi w sprawach duszpasterskich. Jest to ciało doradcze i spotyka się kilka razy do roku rozważając aktualne sprawy związane z życiem parafii. Przewodniczącym Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest ks. proboszcz Jan Wierzbicki, a w jej skład wchodzą: ks. Marek Lipiszko, Tadeusz Rufiński, Halina Grzech, Wacław Borowski, Marek Zdrodowski, Zygmunt Antonowicz, Jolanta Wrzosek, Antoni Filipkowski, Tomasz Filipowicz oraz Antoni Świderski.

  Czytaj całość
   
  Rodziny Nazaretańskie

   Ruch Rodzin Nazaretańskich, który powstał w Polsce w 1985 roku, w krótkim czasie rozpowszechnił się na wszystkich kontynentach. Jego członkowie poszukują  drogi radykalnego oddania się Bogu przez Maryję. Idą śladem takich mistrzów duchowości, jak św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avili, św. Teresa od Dzieciątka Jezus. We wspólnocie szczególnie akcentuje się duchowość Nazaretu — naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie i pokorze. Jego nadrzędnym celem jest pogłębienie życia Ewangelią w oparciu o komunię z Chrystusem w codzienności, zwłaszcza w rodzinie.

  Czytaj całość
   
  Ruch światło-Życie

  Ruch „światło-Życie” jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

  Czytaj całość
   
  Schola dziecięca i młodzieżowa

  Od wielu lat przy naszej parafii istnieje i działa schola dziecięca i młodzieżowa. Trudu prowadzenia obu schol podjęła się Agnieszka Panas. Opiekunem scholi są ks. Karol Piniewski oraz Agnieszka Panas.

  Schola dziecięca rozwija się i czeka na każdego, kto skończył 8 lat, lubi śpiewać, jest ciekawy jak to wszystko działa i chciałby spróbować swoich sił przy mikrofonie. Wszystkich chętnych, zainteresowanych, ciekawych zapraszamy do nas.

  Schola młodzieżowa, poprzez śpiew i muzykę chce zachęcać do aktywnego uczestniczenia we Mszy św. zarówno młodzież jak i tych, którzy duchem zawsze pozostaną młodzi.


  Czytaj całość
   
  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

  Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w diecezjach w całym kraju zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W 1993 roku utworzyły one Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Jej celem jest realizo­wanie postanowień ogłoszonej przez Stolicę Apostolską „Karty Praw Rodziny" — wzmacnianie instytucji małżeństwa, kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi rodziny, wcielanie nauczania Kościoła katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wykształcenie duchowości małżeńskiej, która pomaga dojść do dojrzałości chrześcijańskiej i wspiera rodzinę, by stała się żywą komórką w Kościele lokalnym, czyli parafii, i przyczyniała się do jego wzrostu, przekazując wiarę następnym pokoleniom.

  Czytaj całość
   
  Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej

  MI - Militia Immaculatć (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

  RAJMUND KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii.

  Czytaj całość
   
  Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Kolebką Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została założona w 1863 roku, jest klasztor sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (sióstr wizytek) we francuskim mieście Bourg-en-Bresse. Arcybractwo wprowadza swoich członków w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego celem jest, aby w każdej godzinie doby, chrześcijanie uświadamiali sobie miłość Boga ku nim i ku ich bliźnim oraz wynagradzali Najświętszemu Sercu za grzechy swoje i świata.

  Czytaj całość
   
  III Zakon św. Franciszka

  Franciszkański Zakon świeckich powstał we Włoszech w 1221 roku. Jego założycielem był św. Franciszek z Asyżu. Utworzenie III Zakonu odpowiadało pragnieniom ludzi świeckich, którzy chcieli żyć radykalnie Ewangelią i przenosili do swych chrześcijańskich rodzin ideał życia zakonnego. Franciszkański Zakon świeckich gromadzi ludzi pragnących żyć zgodnie z Ewangelią. Naśladują oni założyciela najliczniejszej rodziny zakonnej w Kościele — św. Franciszka, który kochał ubóstwo i napisał hymn na cześć stworzenia.

  Czytaj całość
   
  Wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa
  Intronizacja jest to oficjalne i społeczne uznanie najwyższej władzy Serca Jezusowego nad rodziną chrześcijańską. Czyli uznanie Pana Jezusa za naszego, naszej rodziny, jedynego Króla i jednoczesnie oddanie się Jemu Najświętszemu Sercu.

  Pan Jezus prosił Marię Małgorzatę a później Rozalię Celakównę, aby dokonać Intronizacji Najświętszego Serca. Wskazując na serce, Jezus wskazuje na miłość, dobroć, pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość, wszystko dobro, które wypływa z Tego Serca by królowało wśród nas. Tylko Serce oddaje sedno starań o wprowadzenie Królestwa Bożego wśród nas, przez miłość. Jezus prosi także o uznanie go Królem i przestrzeganie praw Bożych, liczenie się z Jego władzą, mocą, sprawiedliwością. Jeżeli pragniesz żyć z Jezusem i razem z Nim królować, musisz nauczyć się żyć zgodne z Ewangelią. Jezus, Bóg, stał się człowiekiem, żeby Ci pokazać, że wystarczy tylko Bogu Ojcu zaufać, przestrzegać dekalogu, wypełniać wolę Bożą i z miłością budować Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Ci dane.

  Czytaj całość
   
  © 2024
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.